14e tot 17e eeuw: landbouw

Het gebied dat we nu kennen als Nieuw-West bestaat uit veengrond. Het wordt in deze tijd vooral gebruikt voor de landbouw.

In de loop van de tijd wordt het veen drooggelegd. Zo kunnen er steeds meer mensen wonen. Maar door het droogleggen van het veen, gaat het land dalen. Daardoor wordt het land weer drassig.

Lees meer over de geschiedenis van de Riekermolen