11e eeuw: Amestelle

Mensen gaan aan de oeverwallen wonen. Dat doen ze eerst op de hogere plekken. Zoals in Ouderkerk, op het punt waar de Amstel en Bullewijk samenkomen.

Deze streek gaat Amestelle heten: land in het water. ‘Ame’ betekende water en ‘stelle’ was een droge veilige plek. De naam Amestelle veranderde langzaam in Amstel. Deze eerste bewoners maken het veengebied geschikt voor landbouw. Dit doen ze door water af te voeren. Het teveel aan water lozen ze op de Amstel en stroomt naar zee. Ze graven sloten en bouwen kleine dijken tegen het hoge water.

Lees meer over de geschiedenis van de Amstel