1204: Aanleg van dijken

Door het bewerken van de grond zakt het veen steeds verder in. En daalt de bodem dus. Hierdoor wordt het land al snel kwetsbaar voor wateroverlast. Bij noodweer kunnen oevers gaan afbrokkelen en wegspoelen. Daarom worden langs de Amstel en het IJ kades en dijken aangelegd.