Tussen 1740 en 1800: renovaties

Enkele tientallen jaren na de bouw blijkt dat de fundering niet sterk genoeg is. Ook is de dennenhouten vloer niet waterdicht. Tussen 1740 en 1800 zijn er dan ook meerdere reparaties.

Maar begin 1800 is de sluis zo vervallen dat de bescherming tegen de Zuiderzee gevaar loopt. Daarom komt er een grote reparatie, van december 1809 tot oktober 1812.

De Vecht wordt om Muiden heen gelegd. Zo kan de afvoer van water doorgaan. En kan het land toch onder water worden gezet. Ook krijgt de zeekant van de sluis 3 in plaats van 5 openingen. Vanwege de scheepvaart worden de 2 buitenste kolken verbreed en omgebouwd tot schutkolk. De middenkolk blijft even breed. Ook komt er in plaats van de ophaalbrug een dubbele klapbrug. Ook komen er houten draaibruggen over de buitenste kolken.

Lees meer over de geschiedenis van de Groote Zeesluis Muiden