Afval bestaat niet

Special circulaire economie

Zonder er bij na te denken spoelen we elke dag belangrijke grondstoffen door de gootsteen en de wc. Grondstoffen waar we nog iets mee kunnen. Want er valt veel te winnen uit water: bruikbare stoffen en energie. Lees alles over circulaire economie in deze special en luister naar de podcast.

Een circulaire toekomst 

De komende jaren moeten we steeds zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van Het Rijk om in 2050 helemaal circulair te zijn. Dat betekent voor ons: geen afval, geen uitstoot en het zo goed mogelijk opnieuw gebruiken van materialen.

Het eerste doel is om in 2030 de helft minder belangrijke grondstoffen te gebruiken. Dat zijn mineralen, fossiele brandstoffen en metalen. Wij zijn al op de goede weg en blijven nadenken over andere oplossingen. We nemen al verschillende maatregelen:

  • We gaan geen grondstoffen gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu. 
  • We willen geen gebruik meer maken van grondstoffen waar er weinig van is. 
  • We kijken verder dan alleen CO2-uitstoot door ook andere milieueffecten aandacht te geven
  • We werken vanaf 2030 alleen nog maar met bedrijven samen die 100% circulair werken.
  • We houden rekening met de levensduur van een product zodat we de meest duurzame oplossing kiezen.
  • We willen precies weten waar onze bouwwerken van gemaakt zijn
  • We gaan regionale samenwerkingen aan. 

Een goede bestemming voor grondstoffen 

We zien afvalwater allang niet meer als afval, maar juist als bron van grondstoffen en energie. Kunstmest, brandstof voor auto’s, tapijten en energie: allemaal producten waarin stoffen zitten die uit rioolwater komen. De grondstoffen worden onder andere gemaakt in onze rioolwaterzuivering in Amsterdam West. Met het bedrijf Aquaminerals kijken we naar hoe we nog meer stoffen opnieuw kunnen gebruiken. De belangrijkste grondstof is nog wel gezuiverd water. Dit geven we terug aan het oppervlaktewater. Zeker nu er steeds meer vraag is naar zoet water. 

Met het fosfaatje halen we de meststof struviet uit het water 

Een wereld zonder afval 

Producten van nu worden de grondstoffen voor later. Na gebruik kunnen producten uit elkaar gehaald worden. De materialen worden dan opnieuw gebruikt. Denk hierbij aan sloop- en bouwwerkzaamheden van onze assets en monumenten; zoals de sloop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp. Maar ook aan het onderhoud aan ons watersysteem. Van het riet dat we bijvoorbeeld weghalen om doorstroming te verbeteren worden meubels gemaakt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval, en daar denken we graag aan mee.  

Struviet voor mest 

Een populair product dat we uit rioolwater halen is struviet. Van het fosfaat uit het slib maken we struviet. Fosfaat is een kostbare stof. Het komt namelijk weinig voor in de natuur. Maar een paar mijnen in de wereld hebben deze stof. Uiteindelijk raken deze bronnen uitgeput. Maar fosfaat zit ook gewoon in onze urine. In Amsterdam halen we fosfaat uit het rioolwater. Daarna maken we er struviet van, een zeer vruchtbare soort mest. 

Groengas uit slib 

Op de rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied maken we elke dag 160 miljoen liter water schoon. Bij het zuiveren van rioolwater blijft zuiveringsslib over. Van dit slib maken we nu al biogas: 13 miljoen kuub per jaar. Biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de nieuwe installatie halen we CO2 uit het biogas. Zo wordt het groengas. Dit gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Dat is goed nieuws, want daarmee is het een schone vervanger van het vervuilende aardgas. Bij het produceren van groengas houden we zuivere CO2 over. Die CO2 kan ook weer opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de tuinbouw. 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Op de zuivering in Mijdrecht zetten we biogas om in aardgas. Een deel hiervan gebruiken we als brandstof voor de auto’s van Waternet. Huishoudens krijgen de rest van het gas. Zo gaat kostbare brandstof niet verloren. 

De groengasinstallatie in het Westelijk Havengebied

Podcast: De Wereld van Water

Er gaat een wereld achter water schuil. Presentator Bart Krull trekt er op uit en zoekt alles uit over circulaire economie. Luister de podcast via SpotifyApple Podcasts of Google Podcasts.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Meer informatie