Uitslag waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U koos hier de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bekijk hier de definitieve uitslag van de verkiezingen.

In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 519.744 mensen gestemd. Dat is een opkomst van 48,7 procent. Dat is hoger dan 4 jaar geleden: toen stemde 41,4%.

 • In de gemeente De Bilt gingen de meeste mensen naar de stembus: 65,8 procent. In Amsterdam was de opkomst het laagst: 44,4 procent.
 • Het percentage geldige stemmen was 97 procent. Het percentage blanco stemmen was 2,3 procent. Het percentage ongeldige stemmen was 0,7 procent.

Zetelverdeling

 • VVD: 5 zetels (-)
 • PvdA: 4 zetels (-1)
 • Water Natuurlijk: 4 zetels (-)
 • Partij voor de Dieren: 4 zetels (+1)
 • CDA: 2 zetels (-1)
 • De Groenen: 2 zetels (+1)
 • 50PLUS: 1 zetel (-)
 • ChristenUnie: 1 zetel (+1)

Het algemeen bestuur heeft 30 zetels. Hiervan zijn er 23 verkozen bij de verkiezingen. De andere 7 zetels zijn geborgde zetels.

De andere partijen die meededen aan de verkiezingen haalden geen zetel:

 • Socialistische Waterschapsvereniging (-1)
 • De Republikeinse Politieke Partij
 • Forum Duurzaam Effectief Waterschap
 • QUEER

Aantal stemmen per partij

Aantal stemmen per kandidaat

Benieuwd naar het aantal stemmen kandidaat? Download dan het proces-verbaal van de uitslag waterschapsverkiezingen 2019 (pdf, 207 kB).

Definitieve uitslag, benoeming en beëdiging

Het centraal stembureau stelde op maandag 25 maart de definitieve uitslag vast. Daarmee weten we hoeveel stemmen er op iedere kandidaat zijn uitgebracht. En welke kandidaten in het algemeen bestuur kunnen komen.

De kandidaten worden beëdigd als lid van het algemeen bestuur op donderdag 28 maart. Hiervoor moeten de kandidaten zelf hun benoeming schriftelijk aanvaarden. Ook worden hun geloofsbrieven gecontroleerd. Verder moeten kandidaten voldoen aan de eisen van lidmaatschap. Een lid van het bestuur moet bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn.

Kandidaten die hun geloofsbrieven op 25 of 26 maart nog niet hebben ingeleverd, worden in een latere vergadering beëdigd.