Waterschapsverkiezingen 2023

Waterschappen maken keuzes over hoe we omgaan met water. Over hoe we onszelf tegen het water beschermen en het water tegen ons. Maar ook over natuurbehoud, en hoe we op een goede manier van het water kunnen genieten. De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de toekomst van ons water.

Uitslag waterschapsverkiezingen

De uitslag van de waterschapsverkiezingen 2023 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is bekend.

Bekijk de uitslag

Jouw stem telt!

Hoe zie jij de toekomst van ons water? 

Het waterschap staat de komende periode voor belangrijke keuzes. Wat vind jij belangrijk?