DijkDagen afronding

DijkDagen afronding

‘De DijkDagen zijn officieel afgelopen en Waternet rondt momenteel de laatste gesprekken af. We zijn bezig met het uittypen van de verslagen en sturen deze zo snel mogelijk toe.

Begin volgend jaar organiseren we nog enkele collectieve gesprekken met bewoners van bepaalde situaties om deze verder uit te werken. Dit zijn met name de situaties waar veel maatwerk moet worden geleverd of waar er nog geen definitieve voorkeur is bepaald voor de dijkversterking.  

Mocht u in de tussentijd vragen hebben kunt u uiteraard contact met ons opnemen.’