Enquête voorafgaand aan dijkverbetering

We horen graag wat u belangrijk vindt bij een dijkverbetering. Daarom willen we u een paar vragen stellen via een enquête.

In deze enquete kunt u aangeven wat u belangrijk vindt, welke zorgen u heeft en welke aandachtspunten u nu al ziet. 

 Ga naar de enquête over de dijkverbetering Amsteldijk west.

Liever per e-mail reageren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een e-mail naar: amsteldijk.west@waternet.nl.

Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen periode heeft het projectteam het bestuur van het waterschap op de hoogte gesteld van de opgave. Zij hebben ons de opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken. Momenteel is het team hard aan het werk om alle informatie te verzamelen die in dat plan van aanpak komt te staan. Dit plan heet een ontwerp-dijkverbeteringsplan (ODVP). Als dit plan klaar is, wordt het gedeeld met de omgeving. Dan horen we graag wat u er van vindt. 

Wat staat er in een ODVP?

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan bevat veel informatie. Zo staat er in op welke manier we de dijk gaan verbeteren, wie er in de omgeving wonen, hoe de omgeving er momenteel uit ziet, de geschiedenis van de omgeving, of we rekening moeten houden met beschermde flora en fauna, en natuurlijk de staat van bodem en ondergrond. Om erachter te komen op welke manier we de dijk kunnen verbeteren, doen we eerst onderzoek naar de mogelijkheden. Dit onderzoek heet een 'variantenafweging'. 

Wat is een variantenafweging?

De variantenafweging is een onderzoek en is onderdeel van het ODVP. We kijken in de variantenafweging naar de huidige situaties rondom de dijk en naar de eisen van een dijk (hoogte, stevigheid, etc.). We beantwoorden meerdere vragen, zoals 'welke technische mogelijkheden zijn er om de dijk te verbeteren?' en 'hoe scoort elke variant op duurzaamheid, uitvoerbaarheid, ruimtebeslag, veiligheid, biodiversiteit en draagvlak?'. Het is belangrijk om te weten dat de uiteindelijke oplossing niet voor elk gedeelte van de dijk hetzelfde zal zijn. Dit komt omdat de dijk en de omgeving niet overal hetzelfde zijn.