Situatie 2 - Landelijk gebied

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 2. Situatie 2 bestaat uit drie verschillende situaties: 2a, 2b en 2c. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 2’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 1 tm 3

Afbeelding 1: situatie 2a, 2b en 2c, aangegeven met de kleur groen

 

Welke adressen vallen binnen situatie 2?  

 • Situatie 2a:  
  • Vanaf Amsteldijk-Zuid 79c tot 81 te Amstelveen
  • Vanaf Amsteldijk-Zuid 85a t/m 88 te Amstelveen
  • Vanaf Amsteldijk-Zuid 91 tot 92
  • Vanaf Amsteldijk-Zuid 110 tot de Nesserlaan  
 • Situatie 2b:
  • Tussen Amsteldijk-Zuid 199 tot 201
 • Situatie 2c:  
  • Vanaf Amsteldijk-Zuid 195 t/m 199 

 

Omschrijving bestaande situatie 

Op de overzichtskaart staan enkele delen van de dijk met het cijfer ‘2’ (2a, 2b en 2c). In deze situaties bestaat de dijk en de omgeving voornamelijk uit openbaar groen en landbouwgebied. Op sommige stukken langs de dijk ligt er een sloot. Er zijn zeer weinig of geen gebouwen aanwezig en ligt buiten de bebouwde kom. De dijk heeft een begroeide oever met een houten beschoeiing met hier en daar riet. Ook staan er bomen op de dijk; voornamelijk wilgen. Aan de oeverzijde van de dijk ligt een jaagpad en op de dijk ligt een weg met fietsstroken. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 2 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 2 (2a, 2b en 2c): landelijk/agrarisch gebied 

 

Onze opgave in situatie 2 

Situatie 2 bevat drie verschillende delen met elk een eigen opgave:  

 • Situatie 2a: In dit deel moet de dijk aan de kant van de polder worden verstevigd (stabilisatie binnenwaarts talud). De dijk is hier wel hoog genoeg. 

 • Situatie 2b: In dit deel moet zowel de hoogte en de stevigheid van de dijk worden verbeterd. Ook hier gaat het om de stevigheid van het binnenwaarts talud. 

 • Situatie 2c: In dit deel moet de dijk alleen verhoogd worden. De dijk is hier wel stevig genoeg.  

 

Hoe komen we tot een oplossing? 

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten: 

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.  

 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.  

 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering. 

 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.  

 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap. 

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur 

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.  

SITUATIE 2A 

Mogelijke oplossingen situatie 2a: 

Hier moeten we de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 2a:  

 • Verstevigen dijk en slootvergraving: we verstevigen de dijk door extra grond tegen de dijk aan te leggen. Bij deze oplossing moeten we ook de sloot een eindje opschuiven. Dit noemen we een slootvergraving. 
 • Constructief scherm in slootWe verstevigen de dijk door een constructief scherm in de sloot te zetten. Vaak is dit een rij van houten planken en/of palen. Bij deze oplossing kan de sloot blijven liggen waar deze ligt. 
 • DamwandWe verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 2a: 

De voorkeur wordt gegeven aan het verstevigen van de dijk en vergraven van de sloot. De voornaamste reden is dat er voldoende ruimte is om de dijk te verbreden en er onvoldoende argumenten zijn om een damwand te plaatsen. Daarnaast is deze variant in de toekomst makkelijk weer te herhalen; als we een damwand of scherm zouden plaatsen wordt het in de toekomst moeilijker om de dijk met grond op te hogen. Ook is deze variant de beste oplossing voor de natuur. In situatie 2a zullen we op sommige delen van de weg ook een nieuwe laag asfalt aanbrengen. 

Amsteldijk West situatie 2a gewenste situatie 

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 2averstevigen van de dijk en vergraven van de sloot

SITUATIE 2B 

Mogelijke oplossingen situatie 2b: 

Hier moeten we zowel de hoogte als de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn drie mogelijke oplossingen voor situatie 2b:

 • Ophogen dijk + verstevigen van dijk en slootvergraving: We hogen de dijk op door extra grond aan te brengen en de weg te verhogen. Daarnaast verstevigen we de dijk door extra grond tegen de dijk te leggen. Bij deze oplossing moeten we ook de sloot een eindje opschuiven. Dit noemen we een slootvergraving.
 • Ophogen dijk + constructief scherm in sloot: We hogen de dijk op door extra grond aan te brengen en de weg te verhogen. Daarnaast verstevigen we de dijk door een constructief scherm in de sloot te zetten. Vaak is dit een rij van houten planken en/of palen. Bij deze oplossing kan de sloot blijven liggen waar deze ligt.
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 2b: 

De voorkeur wordt gegeven aan het ophogen van de rijbaan in combinatie met het vergraven van de slootDe reden is omdat er voldoende ruimte is om de dijk op te hogenEr is niet voldoende reden om hier een damwand te plaatsen. Damwanden zijn vaak duurder en schadelijker voor het milieu. Het waterschap gaat in gesprek met de betreffende perceeleigenaren. Zie onderstaand een simpele schets van de gewenste situatie voor situatie 2b (figuur 4). 

Amsteldijk West situatie 2b gewenste situatie 

Figuur 4: voorkeursvariant situatie 2bophogen én verstevigen van de dijk en vergraven van de sloot  

SITUATIE 2C 

Mogelijke oplossingen situatie 2c

Hier moeten we de dijk weer op hoogte brengen. Er zijn twee mogelijke oplossing voor situatie 2c: 

 • Ophogen dijk: We verhogen de dijk met extra klei. Hierbij wordt de weg ook opgehoogd. 
 • DamwandWe verbeteren de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel. Hiermee lossen we het hoogteprobleem op. 

Voorkeursvariant situatie 2c: 

De voorkeur van het waterschap is om dit gedeelte van de dijk op te hogen met grond. Er is hier voldoende ruimte om de dijk op te hogenEr is niet voldoende reden om hier een damwand te plaatsen. Damwanden zijn vaak duurder en schadelijker voor het milieu. Zie onderstaand een simpele schets van de gewenste situatie voor situatie 2c (figuur 5). 

Amsteldijk West situatie 2c gewenste situatie

Figuur 5: voorkeursvariant situatie 2c: ophogen van de dijk met grond 

 

Uitdagingen en kansen 

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?  

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.