Situatie 5 - Centrum Uithoorn

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 5. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Bij situatie 5 is er ook een locatie waar we maatwerk moeten leveren (zie kopje ‘maatwerklocaties). Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 5’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 4 tm 8

Afbeelding 1: situatie 5, aangegeven met de kleur oranje

 

Welke adressen vallen binnen situatie 5?

 • Situatie 5: 
  • Amstelstraat 13 
  • Blomstraat 5 t/m 11 
  • Dorpsstraat 32, 34 en 36 
  • Marktplein 2 en 2a (Geniet aan de Amstel) 

 

Omschrijving bestaande situatie

De dijk in situatie 5 loopt door de achtertuinen van bewoners. De woningen staan hier gedeeltelijk op de dijk en het verbeteren van de dijk heeft een grote impact op de omgevingDe tuinen van de aanwonenden zijn intensief in gebruik. Ook staan er enkele bomen op de dijk, waaronder een grote wilg. Ook liggen er meerdere steigers in het water. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 5 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 5Centrum Uithoorn

 

Onze opgave in situatie 5

In situatie 5 moet de hoogte van de dijk op orde worden gebracht. De dijk ligt hier te laag voor de aanstaande 30 jaar. De dijk is op deze locatie wel stevig genoeg.   

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.

Mogelijke oplossingen situatie 5:

Hier moeten we de dijk weer op hoogte brengen. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 5:   

 • Ophoging dijk: De dijk wordt opgehoogd met grond. Bij deze oplossing moeten de tuinen van de aanwonenden worden verhoogd. Dat komt omdat de dijk door de tuinen loopt.  
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 5: 

De voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van een damwand. De voornaamste reden is dat het ophogen van de dijk met grond erg moeilijk inpasbaar is. Met het ophogen van de dijk zouden de tuinen van de bewoners zeer hoog worden en niet meer gelijkvloers liggen met de woning. Daarnaast neemt een damwand minder ruimte in beslag dan een dijk in grond. Dat betekent dat er minder werkruimte nodig is en er dus minder objecten aan de kant moeten voor de dijkverhoging. Ook hoeft de damwand minder hoog aangelegd te worden. Dat komt omdat een damwand gefundeerd staat en niet meer zakt (in tegenstelling tot een dijk in grond). Een damwand kan dus op de minimaal vereiste hoogte aan worden gebracht. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3). 

Amsteldijk West situatie 5 gewenste situatie

 Figuur 3: voorkeursvariant situatie 5, damwand in de boezem van de Amstel. 

 

Maatwerklocaties

Bij situatie 5 is er één locatie die afwijkt van de gewenste oplossing. Dit soort locaties noemen wij ‘maatwerklocaties'. Deze staat hieronder omschreven.  

Maatwerklocatie 5 

De Amstelstraat mondt uit op een fiets/loopbrug. Op deze locatie is de dijk ook te laag. Het waterschap gaat in overleg met de gemeente bekijken op welke wijze hier de dijk kan worden opgehoogd. Het waterschap sluit hier zeer waarschijnlijk aan bij al bestaande ontwikkelingen voor het dorpscentrum. Zie voor meer informatie de website van de gemeente over het Masterplan Dorpscentrum

 

Draagvlak en betrokkenheid

Het heeft de voorkeur om de dijk bij Nes aan de Amstel te verbeteren door het plaatsen van een damwand. Omdat zowel een ophoging in grond als een damwand beiden technisch mogelijk zijn en om dat de impact op de omgeving groot is, heeft het waterschap de omgeving van Nes aan de Amstel gevraagd welke voorkeur zij hebben.

De meerderheid van de aanwonenden heeft de voorkeur voor het plaatsen van de damwand. Desalniettemin zijn er ook aanwonenden die twijfelen of duidelijk de voorkeur geven aan een ophoging in grond. Belangrijke argumenten zijn het aanbeeld van Nes aan de Amstel en het behoud van de natuurlijke oever.

Belangrijke onderwerpen voor de omgeving zijn behoud van groen en/of bomen, verkeersveiligheid, steigers en aanlegplaatsen, schade, monitoring en vergoedingen, grondwater en afwatering en cultuurhistorie. De gesprekken met de omgeving lopen momenteel nog. Ook de Dorpsraad van Nes aan de Amstel is betrokken bij dit project.

 

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.