Situatie 7 - Rand Meerwijk, Uithoorn

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 7. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Bij situatie 7 is er ook een locatie waar we maatwerk moeten leveren (zie kopje ‘maatwerklocaties). Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 7’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 4 tm 8

Afbeelding 1: situatie 7, aangegeven met de kleur donkerblauw

 

Welke adressen vallen binnen situatie 7?

 • Situatie 7: 
  • Vanaf aan de Molenvliet 7 tot aan Amsteldijk-Zuid 235 (Roeivereniging) 
  • De bewoners in Ganzendiep 7 t/m 29 en Grebbe 11 t/m 23 kijken tegen de dijk aan

 

Omschrijving bestaande situatie

De dijk in situatie 7 loopt vanaf de splitsing Amsteldijk-Zuid en Schans tot aan de Roeivereniging. Het is een stuk dijk waar niet direct woningen aan staan maar loopt wel langs een woonwijk. Vaak ligt tussen de dijk en de woningen een sloot. Op de dijk ligt een weg met fietsstroken. Ook staan er bomen op de dijk en loopt er een jaagpad langs de oever. De oever is begroeid en af en toe ligt er een steiger in het water. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 7 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 7Rand Meerwijk, Uithoorn

 

Onze opgave in situatie 7

In situatie 7 moet zowel de hoogte en de stevigheid van de dijk worden verbeterd. De dijk moet aan de kant van de polder worden verstevigd (stabilisatie binnenwaarts talud).

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.   

Mogelijke oplossingen situatie 7:

Hier moeten we zowel de hoogte als de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn drie mogelijke oplossingen voor situatie 7:

 • Ophogen dijk + verstevigen van dijk met slootvergraving: We hogen de dijk op door extra grond aan te brengen en de weg te verhogen. Daarnaast verstevigen we de dijk door extra grond tegen de dijk te leggen. Bij deze oplossing moeten we ook de sloot een eindje opschuiven. Dit noemen we een slootvergraving.
 • Ophogen dijk + constructief scherm in sloot: We hogen de dijk op door extra grond aan te brengen en de weg te verhogen. Daarnaast verstevigen we de dijk door een constructief scherm in de sloot te zetten. Vaak is dit een rij van houten planken en/of palen. Bij deze oplossing kan de sloot blijven liggen waar deze ligt. 
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

 

Voorkeursvariant situatie 7: 

De voorkeur wordt gegeven aan het ophogen van de dijk met een constructief scherm in de sloot voor stabiliteit. De voornaamste reden is dat er voldoende ruimte is om de dijk op te hogen met grond. We hebben de voorkeur voor een scherm in de sloot (in plaats van een slootvergravingomdat bij deze variant de tuinen van de aanwonenden niet geraakt worden door de dijkverbetering. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3).  

Amsteldijk West situatie 7 gewenste situatie

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 7, verhoging in grond met scherm in de sloot voor stabiliteit.

 

Maatwerklocaties

Bij situatie 7 is er één locatie die afwijkt van de rest. Dit soort locaties noemen wij ‘maatwerklocaties'. Deze staat hieronder omschreven.  

Maatwerklocatie 7 

Aan het begin van het traject staat een oude molen met een molengoot (een buis die onder de weg loopt en water inlaat). Deze molengoot is niet meer in gebruik. Het waterschap vermoed dat de molengoot lek is. Dit kan zorgen voor natte plekken in de polder. Het waterschap bekijkt welke mogelijke oplossingen er zijn om de molengoot te dichten. Dit doen wij in overleg met de gemeente en de eigenaar van de oude molen. 

 

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.