Project

Dijkverbetering Nieuwveens Jaagpad en Ruigekade

Waternet is namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht begonnen aan de voorbereidingen van de dijkverbetering Nieuwveens Jaagpad en de Ruigekade. Wij werken daarin samen met de gemeente Nieuwkoop en de gemeente De Ronde Venen. De dijk wordt opgehoogd en waar nodig verstevigd.

Het gaat om de dijk vanaf het punt waar de Kromme Mijdrecht in de Amstel stroomt aan de Ruigekade, waar de dijk overgaat in het Nieuwveens Jaagpad en in zuidwestelijke richting tot aan de Kattenbrug in Ter Aar.

Waarom moeten dijk en weg verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Als deze niet hoog en/of sterk genoeg zijn, start een dijkverbetering. Uit de toetsing blijkt dat de dijken ter plaatse van het Nieuwveens Jaagpad en de Ruige Kade op sommige plaatsen niet hoog en sterk genoeg zijn.

Waternet gaat namens het waterschap de dijken verbeteren. Na de uitvoering is de omgeving weer veilig voor water uit de Drecht en de Amstel voor de komende jaren.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten.

We gaan in 2022 in gesprek met de gebruikers van de dijken. Op deze manier kunnen we een beeld krijgen wat het betekent om aan het Nieuwveens Jaagpad en de Ruige Kade te wonen en deze te gebruiken. De informatie uit de onderzoeken en gesprekken gebruiken we voor het bepalen van verschillende mogelijkheden om de dijk te verbeteren. Als we weten hoe we de dijken gaan verbeteren, dan kunnen we ook meer vertellen over wat dat betekent voor bewoners.

Met de informatie uit de onderzoeken en gesprekken stellen we een Nota van Uitgangspunten op. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt een besluit over de Nota van Uitgangspunten en spreekt haar voorkeur uit voor een variant van het Dijkverbeteringsplan. Met de bewoners en andere belanghebbenden zal het dijkverbeteringsplan gedeeld worden en zienswijzen verwerkt worden.  Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Globale planning

Najaar 2021

Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk

Begin 2022

Opstellen Nota van Uitgangspunten

Begin 2022

Varianten in ontwerpen bespreken met bewoners in de omgeving

Zomer 2022

Voorkeurontwerp vaststellen

Einde 2022

Aanpassingen / Zienswijzen dijkverbeteringsplan verwerken

Zomer 2023

Uitvoering dijkverbeteringsplan, start werkzaamheden

 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes