Project

Plannen voor gemaal Middelpolder

Wordt aan gewerkt

Gemaal Middelpolder zorgt voor het juiste waterpeil in de Middelpolder. Het monument uit 1878 is toe aan een opknapbeurt. Het gebouw wordt gerenoveerd en de pompinstallatie wordt vervangen en komt buiten het gemaal. Ook krijgt het gemaalgebouw een nieuwe functie. Eind 2023 starten de werkzaamheden.

Gemaal-Middelpolder.jpg

Gemaal Middelpolder ligt aan de westelijke oever van de Amstel in de gemeente Amstelveen. Het gemaal werd als stoomgemaal gebouwd in 1878 om de polder droog te houden. Later werd het stoomgemaal vervangen door 2 dieselmotoren en 3 electrische motoren.

Wat gaan we doen?

We gaan het bestaande gebouw duurzaam renoveren en de oude pompen vervangen voor energiezuinige pompen. Deze kunnen meer water in kortere tijd verwerken en verbruiken minder stroom. De pompen worden aan de buitenkant van het gemaalgebouw geplaatst. Hierdoor komt in het monumentale gebouw ruimte vrij. Het waterschap zoekt een ondernemer met maatschappelijke raakvlakken om hier een nieuwe invulling aan te geven. Deze nieuwe functie moet passen bij het gebouw en de omgeving. Ook maken we een vislift zodat vissen vanuit de polder naar de Amstel kunnen (en terug). 

Waarom gaan we renoveren?

We gaan het gemaal renoveren zodat we ook in de toekomst droge voeten houden en het water in de Middelpolder op het juiste peil staat. Het gebouw en de pompen zijn verouderd en toe aan onderhoud. Door de renovatie werkt het gemaal straks ook energiezuiniger. Met de vislift zorgen we voor een diervriendelijke doorgang voor de vissen. De vissen kunnen dan hun paai- en voedselgebieden bereiken en zo bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de ontwerpfase vinden er alleen onderzoek- en voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze geven enige geluids- en parkeeroverlast. Tijdens de uitvoering verwachten wij overlast door de bouwwerkzaamheden en de aanvoer van materialen. Dat brengt geluidsoverlast en drukte door werkverkeer met zich mee. Wanneer er wegafsluitingen nodig zijn, informeren wij de omgeving hierover.

Wat is de planning?

De verwachting is dat in het najaar 2023 wordt gestart met de uitvoering en de laatste werkzaamheden voor eind 2025 kunnen worden afgerond. Deze planning kan nog wijzigen.

Hoe werkt een gemaal?

Is er te veel water in een gebied? Dan pompt het gemaal water weg. Is er te weinig water in de polder, dan laten we er juist water instromen. Te weinig water veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld de landbouw, de scheepvaart of de funderingen van woningen. Teveel droogte is ook niet goed voor de natuur.

Geschiedenis

Vroeger werd de polder bemalen door molens, maar in 1878 werd een stoomgemaal gebouwd aan de Amsteldijk. Inmiddels is het stoomgemaal, na verschillende aanpassingen, vervangen door twee dieselmotoren en drie elektromotoren. Een van de dieselmotoren is een Thomassen. Deze bijzondere motor blijft in het gemaal en is bij openstelling te bekijken.

Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de Klantenservice van Waternet via T: 0900 9394 en vraag naar het projectteam van gemaal Middelpolder. Of stuur een e-mail naar [email protected]