Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Dijkverbetering Ouderkerkerdijk

Wordt aan gewerkt

De Ouderkerkerdijk is op sommige plekken niet hoog en/of sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeteren.

Ouderkerkerdijk afbeelding.jpg

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Uit de laatste toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en/of sterk genoeg is. Waternet gaat namens het waterschap de dijk verbeteren. Daarna is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Wat gaan we doen?

Waternet voert de werkzaamheden aan de dijk in twee delen uit: een deel groot onderhoud en een deel dijkverbetering. 

Kenmerkend verschil tussen ‘Groot onderhoud’ en een ‘Dijkverbetering’ is dat bij ‘Groot Onderhoud’ de dijk verhoogd en/of versterkt wordt binnen de begrenzingen zoals die zijn vastgelegd in de legger (van het Waterschap) terwijl bij een ‘Dijkverbetering’ de in die legger vastgelegde toestand van de waterkering wijzigt (richting, vorm, afmeting of constructie).

Deel 1. Groot onderhoud

Vanaf net iets ten zuiden van de A10 tot aan het Molenpad bij Ouderkerk aan de Amstel gaan we de dijk verhogen en/of versterken binnen de huidige vorm (legger).

Deel 2. Dijkverbetering

Over een lengte van ca. 100. m net ten zuiden van de A10 wordt de dijk op locaties verlegd, waarbij een grondophoging en L-wand worden geplaatst. Wat dit betekent wordt in de infovel verder toegelicht.

Kaart werkzaamheden Dijkverbetering Oudekerkerdijk.jpg

Hoe gaan we dit doen?

Op 12 januari start de AW Groep met de werkzaamheden om de dijk te verbeteren. De werkzaamheden starten in Ouderkerk aan de Amstel ter hoogte van de Hoger Einde-Noord. Hiervoor wordt de rijbaan opgebroken en worden er fundatielagen aangebracht. Op de plek waar gewerkt wordt is de weg op doordeweekse dagen over de gehele breedte afgesloten van 7.00 tot 18.00 voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. Er is een omleidingsroute aangegeven met speciale bebording. Buiten de bovengenoemde werktijden is het mogelijk om de Ouderkerkerdijk en de Binnenweg te gebruiken als doorgaande route. Houd er rekening mee dat een aantal weggedeelten niet geasfalteerd is in de periode waarin gewerkt wordt.

Aan en afvoer van materiaal vindt zoveel mogelijk plaats via het water, zodat de overlast van bouwverkeer tot een minimum wordt beperkt. Ook worden er andere maatregelen getroffen om hinder van stof en geluid zoveel mogelijk te beperken.

Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe het werk gefaseerd opschuift in de richting van Amsterdam.

Kaart Dijkverbetering Ouderkerkerdijk.jpg

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De bewoners hebben een brief gekregen met daarin extra uitleg over de werkzaamheden. Ook ontvangen zij een uitnodiging van de aannemer voor een gesprek. Met een aantal omwonenden heeft dat gesprek al plaatsgevonden. Elke dinsdag is er tussen 14.00 en 15.00 een spreekuur in de uitvoerderskeet.

Planning

12 februari 2024

Start werkzaamheden 

augustus  2024

Oplevering

Meer informatie

Meer informatie en de meest actuele planning zijn te vinden via de BouwApp. Met de bijgaande QR-code kan deze gedownload worden.

De Bouwapp.png

De Bouwapp QRcode Oudekerkerdijk.jpg

Blijf op de hoogte

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Andere projecten in de buurt

De wijk ligt in een polder die erg laag ligt. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast. Het waterschap is betrokken bij de wijk.

Lees meer

De Zuidas ontwikkelt zich tot een hoogstedelijke omgeving. Het waterschap is betrokken en zorgt dat er rekening wordt gehouden met de waterthema's.

Lees meer

Gemaal Middelpolder

Wordt aan gewerkt

Het gemaal regelt het waterpeil in de Middelpolder zodat we droge voeten houden.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent