Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Dijkverbetering Dijkvak 6 (Achterdijk)

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Amstel aan de westkant van de Rondehoep is niet hoog en mogelijk niet sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeteren. Het gaat om het deel van de dijk vanaf de Kerkbrug in Ouderkerk aan de Amstel tot aan het punt waar de Achterdijk van het water afbuigt achter de woningen. Dit stuk dijk is onderdeel van de Rondehoep west, maar wordt vanwege de complexiteit van het project losgekoppeld van de rest van het project Rondehoep west.

5484-ronde-hoep.jpgWaarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en/of sterk genoeg is. Waternet gaat voor het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Zo doen we onderzoek naar de draagkracht van de bodem en toepasbare technieken. En andere onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten. We stellen een Nota van Uitgangspunten op. Vervolgens gaan we met bewoners in gesprek. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt een besluit over de Nota van Uitgangspunten en een voorkeursvariant. In een ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt de voorkeursvariant uitgewerkt. Bewoners kunnen hun mening geven over het plan. Zo nodig wordt het plan aangepast. Het bestuur stelt het definitieve dijkverbeteringsplan uiteindelijk vast. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Op onderstaande overzichtskaart ziet u wat we komende jaren gaan doen in de Rondehoep.

1707306808466-0dca31a9-8354-4608-8eda-980bb8bec48a_1.jpg

Planning

Begin 2024 Toewerken naar een variantennota, organisatie bewonersavond om meer inzicht te geven in de mogelijke oplossingsrichtingen
Najaar 2024 Uitwerken van het ontwerp-dijkverbeteringsplan (ODVP)
Begin 2025 Definitief dijkverbeteringsplan
Begin 2026

Start werkzaamheden

 

 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Toekomstbestendige Rondehoep

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water.

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep 

Andere projecten in de buurt

De dijk langs de Amstel in de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel is te laag. Het waterschap is daarom van plan de dijk te verbeteren.

Lees meer

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Rondehoep te verbeteren gaan we het te veel aan water in de wijk Benningh in de toekomst afvoeren via d...

Lees meer

Gemaal Middelpolder

Wordt aan gewerkt

Het gemaal regelt het waterpeil in de Middelpolder zodat we droge voeten houden.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent