Bewoners brachten waterkwaliteit in kaart

Na ruim een jaar meten en waarnemen hebben we Het Schone Waterexperiment Loosdrecht afgerond. De gegevens van omwonenden over doorzicht, waterdiepte en waterplanten heeft ons verder geholpen bij ons onderzoek naar verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie in de Loosdrechtse Plassen.

 

Wat hield het onderzoek in?

Het onderzoek beperkte zich tot het meten van het doorzicht in de plas en het zien van plantengroei. In totaal hadden 89 deelnemers zich aangemeld om mee te doen. Hiervan zijn er 37 zeer actief geweest met 139 metingen in totaal. Vooraf aan het onderzoek gaven de deelnemers de kwaliteit van het water een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Na de metingen kwamen ze op een hoger cijfer uit, namelijk gemiddeld 6,7. In de beleving van de bewoners was de kwaliteit van het water dus iets beter dan dat ze in eerste instantie dachten.

Resultaten

De deelnemers van het experiment hebben op 51 verschillende locaties gemeten; meestal vanaf de kant. Ze kwamen tot de volgende bevindingen:

  • Het gemiddelde doorzicht in de Loosdrechtse plassen is 55 cm.
  • De meest waargenomen waterplant is riet langs de oever. Onderwater is de cabomba dominant. Weinig algen of kroos gezien.
  • Er is een groot verschil in doorzicht: midden op de plas is het doorzicht minder dan in de kleinere wateren. Er is minimaal 15 cm gemeten en maximaal 120 cm. Dit is in lijn met de metingen van Waternet; gemiddeld 48 cm bij Markus Pos en 88 cm bij Tienhoven.

De waterkleur bleek voor veel deelnemers lastig te bepalen, maar lichtgroen (algen) en lichtbruin (humuszuren of slib) zijn het vaakst aangegeven.

De resultaten liggen in lijn met wat Waternet zelf ook meet. Maar dankzij de deelnemers werd het doorzicht op meer plekken en vaker gemeten. Zo hebben we meer inzicht in het ‘gedrag’ van het zwevend slib gekregen en brengen we verschillende waterplanten en algen in kaart. De gegevens van de deelnemers worden meegenomen in de analyse van het hele gebied. 

Het Schone Waterexperiment was één van de vele projecten die onderdeel uitmaken van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De afronding vond plaats tijdens de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen waar bewoners ook informatie konden vinden over de andere projecten om dit gebied een nieuwe impuls te geven op het gebied van natuur, recreatie, wonen en werken.

Verder meten?

Er zijn allerlei landelijke initiatieven om de kwaliteit van het water en de ecologie te meten. Dus ben je geïnteresseerd? Kijk dan naar:

  • Vang de Watermonsters, Natuur & Milieu
  • (s)Ken je sloot​
  • Waarneming.nl
  • IVN Slootjesdagen​
  • Waterdiertjes.nl Nationale Waterdiertjes-telling​
  • De Nitraatapp van Deltares​