Subsidie voor recreatie, landschap en cultuur

Subsidie aanvragen

Werkt u aan een project of activiteit in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? En heeft het te maken met recreatie rond het water? Of met de cultuur en geschiedenis van ons water? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen van het waterschap. Bekijk wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden subsidie

Wilt u de Subsidie Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie aanvragen? Het is dan belangrijk dat uw project of activiteit bijdraagt aan de doelen van het waterschap. U maakt kans op subsidie als uw project of activiteit:

 • recreatie op of aan het water ondersteunt.
 • de kennis vergroot over de geschiedenis of het landschap van ons gebied, als deze met water te maken heeft.
 • bewoners en toeristen bewust maakt van de waarde van ons waterlandschap. Of over de waarde van haar geschiedenis of van bepaalde bouwstijlen, als deze met water te maken hebben.

Onze doelen staan ook in ons Waterbeheerprogramma (pdf, 7 MB). Bekijk vooral ook de voorbeelden onderaan deze pagina!

Meer subsidievoorwaarden

 • Zorg dat de activiteit haalbaar is. Daarmee bedoelen we: technisch uit te voeren, betaalbaar en met steun van de bewoners in ons gebied.
 • De activiteit mag het waterbeheer niet in de weg zitten. En mag ook geen wetten en regels overtreden.
 • De activiteit mag niet schadelijk zijn voor het watersysteem, de hoeveelheid water, de kwaliteit van het water of voor dieren en planten. De activiteit mag ook niet de veiligheid van water in gevaar brengen.
 • Zorg voor een goed financieel plan. Wie betaalt nog meer mee?
 • Is de activiteit van langere duur? Dan moet er een goed plan zijn voor het beheer en onderhoud.

En verder:

 • We betalen maximaal 50 procent van de kosten van het project.
 • De activiteit helpt het watersysteem en helpt de kennis over het watersysteem verbeteren.
 • De activiteit past binnen andere activiteiten in de omgeving.
 • De activiteit zorgt ervoor dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een bekendere naam wordt.

Wet -en regelgeving

Dit is een eenvoudige versie van de regels. Lees ook de volledige subsidieregeling. Houd verder rekening met de Algemene Subsidieverordening van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Aanvragen subsidie

Denkt u dat uw project aan de voorwaarden voldoet? Vraag dan de Subsidie Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie aan. Dat gaat zo:

 1. Zorg dat u een projectplan hebt. In een goed projectplan staan:
  • een uitleg en omschrijving van uw project
  • welke activiteiten u gaat uitvoeren tijdens het project
  • een uitgewerkte planning
  • een overzicht van de kosten
  • een kostendekking (waarmee bent u van plan het project te betalen?)
 2. Vraag het Aanvraagformulier Subsidie Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie op. Wij sturen daarna het aanvraagformulier via e-mail naar u toe.
 3. Vul het aanvraagformulier in en vertel wat uw plan is. Stuur daarna het formulier via e-mail naar cultuurenrecreatie@waternet.nl.
 4. We laten u via e-mail weten dat we uw formulier hebben ontvangen.
 5. Daarna bekijken we uw aanvraag. Het kan zijn dat we u om extra informatie vragen. We informeren u altijd over de datum waarop we uw aanvraag gaan behandelen.
 6. U krijgt binnen 8 weken een brief met ons besluit. Deze periode kunnen we 1 keer met 4 weken verlengen. Natuurlijk doen we ons best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. In ons besluit noemen we ook nog een keer de voorwaarden voor de subsidie.

Vraag aanvraagformulier voor subsidie op

Voorbeelden van projecten

Met wat voor soort projecten komt u in aanmerking? Laat u inspireren door de video! 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Lees ook meer informatie over een aantal projecten die van ons subsidie kregen.

Herstellen keerkom en schutsluis bij Fort Uitermeer

Fort Uitermeer is een fort dat onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam. Het fort wordt beheerd door de Stichting Uiteraard Uitermeer. In 2018 kreeg de stichting subsidie om de originele keerkom en schutsluis bij het fort te herstellen. Een keerkom is een brede sloot waar goederen van de ene boot op de andere boot kunnen worden gezet. Een schutsluis is een sluis met 2 sluisdeuren. Hiermee kan een boot worden overgezet naar een stuk water met een ander waterpeil.

Bekijk de website van Uiteraard Uitermeer

Aanleg van het Bellopad

Het Bellopad is een wandelpad langs een aantal oude spoorlijnen tussen Mijdrecht en Abcoude. Onderweg komt u langs Fort Abcoude en ons gemaal De Ruiter. Het pad is sinds juni 2017 open en is een initiatief van de Stichting Spoorhuis Vinkeveen. Voor de aanleg van het pad kreeg de stichting subsidie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Bekijk de website van het Bellopad

Andere voorbeelden

Haven voor historische schepen in Naarden.

Aanleg van een natuurspeeltuin in Amsterdam-Noord.

Herstel van de wieken van de monumentale Hoekermolen.

Een boekuitgave over de monumenten in Amstelveen.

 

Vragen?

Hebt u vragen over het aanvragen van subsidie? Twijfelt u misschien of uw activiteit wel aan de eisen voldoet? Stuur dan een e-mail met uw vragen naar cultuurenrecreatie@waternet.nl.