Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap

Subsidie aanvragen

Werkt u aan een project of activiteit in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? En heeft het te maken met recreatie rond het water? Of met onze cultuur en geschiedenis met ons water? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen van het waterschap. Bekijk wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden subsidie

Uw project of activiteit draagt bij aan de doelen van het waterschap. U komt in aanmerking voor de Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap als uw project of activiteit:

 • een bijdrage levert aan recreatie op of aan het water.
 • de kennis vergroot over de geschiedenis of het landschap van ons gebied als deze met water te maken heeft.
 • bewoners en toeristen bewust maakt van de waarde van ons waterlandschap. Of van haar geschiedenis of van bepaalde bouwstijlen, als deze met het water te maken hebben.

Onze doelen staan ook in ons Waterbeheerplan (pdf, 15 MB). Bekijk vooral ook de voorbeelden onderaan deze pagina!

Meer subsidievoorwaarden

 • Zorg dat de activiteit moet haalbaar is. Daarmee bedoelen we: technisch uitvoerbaar, betaalbaar en met steun van de bewoners in ons gebied.
 • De activiteit mag het waterbeheer niet hinderen. En mag ook geen wetten en regels overtreden.
 • De activiteit mag niet schadelijk zijn voor het watersysteem, de hoeveelheid water, de kwaliteit van het water of voor dieren en planten. De activiteit mag ook niet de waterveiligheid bedreigen.
 • Zorg voor een goed financieel plan. Wie betaalt nog meer mee?
 • Is de activiteit van langere duur? Dan moet er een goed plan zijn voor het beheer en onderhoud.

En verder:

 • We betalen maximaal 50 procent van de kosten van het project.
 • De activiteit helpt het watersysteem en helpt de kennis over het watersysteem verbeteren.
 • De activiteit past binnen andere activiteiten in de omgeving.
 • De activiteit zorgt ervoor dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een bekendere naam wordt.

Wet -en regelgeving

Dit is een eenvoudige versie van de regels. Lees ook de volledige subsidieregeling. Houd verder rekening met de Algemene Subsidieverordening van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Aanvragen subsidie

Denkt u dat uw project aan de voorwaarden voldoet? Vraag dan de Subsidie recreatie, cultuur en landschap en cultuurhistorie aan aan. Dat gaat zo:

 1. Zorg dat u een projectplan hebt. In een goed projectplan staan:
  • een toelichting en omschrijving van uw project
  • welke activiteiten u gaat uitvoeren tijdens het project
  • een uitgewerkte planning
  • een specificatie van de kosten
  • een kostendekking (waarmee bent u van plan het project te betalen?)
 2. Vul het Aanvraagformulier Subsidie recreatie, landschap en cultuurhistorie (.docx, 50 kb) helemaal in.
 3. Stuur het aanvraagformulier met uw plan naar ons op. Stuur ze via e-mail naar cultuurenrecreatie@waternet.nl.
 4. U krijgt een ontvangstbevestiging. Hierin geven we aan of we uw aanvraag gaan behandelen. Of dat we eerst nog extra informatie van u nodig hebben.
 5. Daarna bekijken we uw aanvraag. Het kan zijn dat we u om extra informatie vragen. We informeren u altijd over de datum waarop we uw aanvraag gaan behandelen.
 6. U krijgt binnen 8 weken een brief met ons besluit. Deze termijn kunnen we 1 keer met 4 weken verlengen. Natuurlijk doen we ons best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. In ons besluit noemen we ook nog een keer de voorwaarden voor de subsidie.

Voorbeelden van projecten

Met wat voor soort projecten komt u in aanmerking? Laat u inspireren door de video! 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Lees ook meer informatie over een aantal projecten die van ons subsidie kregen.

Herstellen keerkom en schutsluis bij Fort Uitermeer

Fort Uitermeer is een fort dat onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam. Het fort wordt beheerd door de Stichting Uiteraard Uitermeer. In 2018 kreeg de stichting subsidie om de originele keerkom en schutsluis bij het fort te herstellen. Een keerkom is een brede sloot waar goederen van de ene boot op de andere boot kunnen worden gezet. Een schutsluis is een sluis met 2 sluisdeuren. Hiermee kan een boot worden overgezet naar een stuk water met een ander waterpeil.

Bekijk de website van Uiteraard Uitermeer

Aanleg van het Bellopad

Het Bellopad is een wandelpad langs een aantal oude spoorlijnen tussen Mijdrecht en Abcoude. Onderweg komt u langs Fort Abcoude en ons gemaal De Ruiter. Het pad is sinds juni 2017 open en is een initiatief van de Stichting Spoorhuis Vinkeveen. Voor de aanleg van het pad kreeg de stichting subsidie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Bekijk de website van het Bellopad

Andere voorbeelden

Haven voor historische schepen in Naarden.

Aanleg van een natuurspeeltuin in Amsterdam-Noord.

Herstel van de wieken van de monumentale Hoekermolen.

Een boekuitgave over de monumenten in Amstelveen.

 

Vragen?

Hebt u vragen over het aanvragen van subsidie? Twijfelt u misschien of uw activiteit wel aan de eisen voldoet? Stuur dan een e-mail met uw vragen naar cultuurenrecreatie@waternet.nl.