Bouwen bij een dijk

Gaat u bouwen op of bij een dijk? En moet u dan graven in een dijk? Of een paal in de grond slaan? Dan hebt u meestal een vergunning nodig.

Houd er rekening mee dat we meestal geen vergunning geven om op of in een dijk te bouwen. 

Twijfelt u over de regels? Of wilt u eerst met ons overleggen? Neem dan contact met ons op.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Hebt u een vergunning nodig? Dit regelt u via het omgevingsloket. Waternet behandelt uw aanvraag namens het waterschap. Voor uw aanvraag betaalt u leges.

Vergunning aanvragen

Hoeft u alleen een melding te doen? Ook dit doet u via het omgevingsloket.

Melding doen