Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

Bent u van plan een brug op te knappen of een woonboot schoon te maken? Bij klussen in of bij water is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. Daarom moet u dit eerst melden bij het waterschap.

Sinds 1 april 2012 kunt u een aanvraag voor een watervergunning of een melding van werkzaamheden ook indienen via het Omgevingsloket Online: http://www.omgevingsloket.nl/. Vraag bij complexe werkzaamheden altijd een zogeheten ‘vooroverleg’ aan. Dat bespoedigt de verdere verwerking van uw aanvraag. Als u via http://www.omgevingsloket.nl/ bijlagen/bestanden meestuurt (upload), zorg er dan voor dat er geen spaties staan in de namen van die bijlagen / bestanden. 

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de geplande werkzaamheden of activiteiten, op grond van andere wetten of regels, (andere) vergunningen nodig hebt; bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning op grond van de Wabo (voorheen bouwvergunning). Uw gemeente kan u hierover informeren.

Voorwaarden

U doet een melding als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een vast object onderhouden in of nabij het water.
  • Als u ook iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor apart toestemming vragen.

Contact opnemen

Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met Waternet; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op. De medewerkers van Waternet denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

De uitvoerende taak van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door Waternet. Een melding doet u bij Waternet.

Ook als u iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor toestemming vragen. Bijvoorbeeld, u wilt een brug niet alleen verven, maar u wilt ook een onderdeel vervangen. Zie hiervoor het product Bouwen bij dijken of water, watervergunning.

Levertijd

U krijgt een brief van Waternet. Hierin leest u of uw melding voldoet aan de regels, of dat u een watervergunning nodig hebt.

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Meldingsformulier

Meldingsformulier vaste objecten (pdf, 92,2 kB)