Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de geplande werkzaamheden of activiteiten, op grond van andere wetten of regels, (andere) vergunningen nodig hebt; bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning op grond van de Wabo (voorheen bouwvergunning). Uw gemeente kan u hierover informeren.

Voorwaarden

Indien er sprake is van een groot initiatief (zoals het verondiepen van een plas) wordt u geadviseerd om minimaal twee maanden voor het melden van uw initiatief in vooroverleg te treden met de uitvoeringsorganisatie van het waterschap: Waternet. De vooroverleggen dienen er voor om eenduidige afspraken te maken tussen initiatiefnemer en de uitvoerder.

Aanpak

Het toepassen van grond of baggerspecie moet u ten minste vijf werkdagen voor de vooringenomen toepassing melden aan de minister van VROM via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit gaat elektronisch. U kunt ook schriftelijk melden met een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt.

Meer informatie vindt u op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit (U verlaat deze site).