Hoofd koel en voeten droog in Amsterdam

Kijk om u heen. Water is overal, zeker in Nederland. Een groot deel van Nederland en Amsterdam ligt zelfs onder zeeniveau. Door sterke dijken houden we droge voeten. Maar door de verandering van het klimaat wordt het weer steeds extremer en stijgt de zeespiegel. Meer en meer krijgen we te maken met hitte, droogte, hevige regenbuien en kans op overstromingen. Dit brengt risico’s met zich mee voor onze stad en haar bewoners. Daarom moeten we ons hierop aanpassen.

man fietst door de regen oosterdok.jpg

Steeds meer invloed van water

De veiligheid en leefbaarheid van onze stad staan onder druk. In de zomer hebben we steeds meer te maken met droogte. Zoetwater wordt schaars en het groen in de stad heeft het zwaar. Ook regent het steeds vaker en harder. Al dat water stroomt niet snel genoeg weg waardoor het riool overstroomt en er grote plassen op straat blijven staan. De invloed van water is al groot en wordt steeds groter.

In Nederland zijn we goed beschermd door onze dijken. Maar door klimaatverandering hebben we meer maatregelen nodig. De overstroming in Valkenburg en het hoge water op de Maas doordat het heel lang regende zijn goede voorbeelden.

Gevolgen van een overstroming in Amsterdam

Hoewel de kans op een overstroming in Amsterdam klein is, kunnen de gevolgen heel groot zijn. De stroom kan uitvallen, delen van de stad kunnen onbereikbaar zijn en de hulpdiensten kunnen hun werk niet doen. Ook is er kans op economische schade, vervuiling en risico’s voor de gezondheid.

Een mooie leefbare stad

Dat het nu allemaal goed gaat komt doordat er dagelijks met hart en ziel aan wordt gewerkt door verschillende partijen. Ook door het waterschap en de gemeente. Gelukkig weten we goed om te gaan met de veranderende omstandigheden, maar we moeten blijven opletten.

Ons doel: een mooie en leefbare stad. Voor nu en in de toekomst. En daarom bereiden we ons zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat, de stijgende zeespiegel en het verkleinen van de kans op overstromingen en de mogelijke gevolgen daarvan.

Voorbereid op de toekomst

We weten goed hoe we met water om moeten gaan. We houden het schoon, veilig en zorgen ervoor dat er alleen water is waar we dat willen. We houden onze polders droog met honderden sluizen, gemalen en dijken. En we maken die groter en sterker waar dat nodig is. We zorgen ervoor dat we het teveel aan water opvangen. En dat we voorbereid zijn op een mogelijk hoger waterpeil in het Noordzeekanaal. Is er toch een overstroming? Dan houden we de gevolgen zo klein mogelijk. Dit doen we door de stad slim in te richten en ons watersysteem sterker en groter te maken. Ook zorgen we ervoor dat we weten wat we moeten doen bij een crisis.

Benieuwd wat we bij u in de buurt doen? Vul uw postcode of plaats in en ontdek alles over water in uw omgeving.

Samen met andere partners

De uitdaging waar we voor staan is groot. Klimaatverandering is nu al aan de gang. Daarom is het nodig om Amsterdam nu voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien, zeespiegelstijging en kans op overstromingen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam kunnen dit niet alleen. Daarom werken we ook samen met partners zoals de veiligheidsregio, (nuts)bedrijven, woningcorporaties, kennisinstellingen en andere waterschappen.