Genoeg water voor iedereen

Het juiste waterpeil

Genoeg water is voor iedereen belangrijk. Het waterschap zorgt daarom dat het waterpeil precies goed is. Is er te veel water in een gebied? Dan pompen onze gemalen water weg. Te veel water zorgt voor overlast, zoals kelders die onderlopen. Of akkers die te nat zijn. Ook is er kans op overstromingen. Is er te weinig water in een gebied? Dan laten we er juist water in stromen. Te weinig water veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld de landbouw en de scheepvaart. En natuurgebieden kunnen uitdrogen.

Er zijn 2 soorten waterpeilen: het grondwaterpeil en het oppervlaktewaterpeil. We leggen het verschil uit.

Lees meer

Het waterschap zorgt voor de juiste hoeveelheid water op de juiste plek. Te hoog water leidt tot overlast. Te laag water tot te droge natuurgebieden.

Lees meer

In grote delen van ons gebied daalt de bodem. Dit is slecht voor gebouwen, wegen, en landbouwgrond. Daarom willen we bodemdaling remmen.

Lees meer

In een watergebiedsplan staat wat het waterschap met water doet in een bepaald gebied. Zoals een polder of een plas.

Lees meer

Waternet baggert voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kanalen, rivieren, vaarten en grachten. Zo kunnen schepen blijven varen.

Lees meer