14 december 2017

Eén waterhoogte voor 'De Krijgsman'

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 14 december 2017 een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de Noorder- of Rietpolder. In een peilbesluit staan afspraken over de hoogte van het water. Het waterschap bouwt ook een nieuw gemaal in de polder. Hiermee pompen we het water weg uit de polder. De polder wordt ook wel ‘De Krijgsman’ genoemd.

Eén waterhoogte in het peilbesluit

In het peilbesluit staat één vaste hoogte van het water voor de hele Noorder- of Rietpolder van NAP -1,32m. Hierdoor kunnen we alle sloten en vaarten goed aan elkaar verbinden. Zo kan het gebied een grote regenbui goed opvangen. Het gebied heeft nu nog 6 verschillende waterhoogtes.

Nieuwe plannen voor de Noorder- of Rietpolder

De gemeente Gooise Meren heeft op 12 oktober 2016 nieuwe plannen voor ‘De Krijgsman’ bepaalt. Er mogen nu huizen worden gebouwd in het gebied. En de natuur die er is blijft bestaan. Hierdoor is het nodig om de waterhoogte aan te passen.

Beroep

U kunt het besluit bekijken van 20 december tot en met 30 januari 2018 op www.overheid.nl. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u in beroep gaan. Hoe u dat doet leest u op www.overheid.nl

U kunt de stukken vanaf 19 december 2017 ook bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 in Bussum. En in de bibliotheek van Muiden aan de Kazernestraat 10 in Muiden.