26 juli 2019

Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt voorzitter ENW

Dijkgraaf Gerhard van den Top is benoemd als voorzitter van het nieuwe Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW). Het ENW geeft overheden advies over waterveiligheid.

Van den Top is benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Het ENW geeft advies  aan dit ministerie, waterschappen en andere overheden. De leden van het netwerk werken bij waterschappen, universiteiten, onderzoeksinstituten en andere partijen die werken aan waterveiligheid. Kennis en ervaring komen zo samen.

Grote opdracht voor Nederland

‘‘De gevolgen van klimaatverandering vormen ook voor waterbeheer en waterveiligheid een grote opdracht voor Nederland,’’ zegt Gerhard van den Top. ‘‘Om deze opdracht succesvol op te pakken is innovatie en goede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven van groot belang. Het is een voorrecht om hier de komende jaren een bijdrage aan te leveren.’’

Van den Top blijft dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het ENW op www.enwinfo.nl.

Nieuws en tweets

Paling over de dijk zetten? 😳 Ja, dat doen we bij gemaal de Ruijter #VinkeveensePlassen. Nu werken we aan een definitieve oplossing: we maken gemaal de Ruijter visveilig & vispasseerbaar. 💻Webinar - op #wereldvismigratiedag doen we mee tussen 10u-11u https://t.co/D9niRY8W9X

🌧️☀️Hoe bereiden we ons voor op het klimaat van nu en morgen? Hoe hou jij je hoofd koel en je voeten droog? Denk en doe morgen mee! 📆 22 oktober - Climate Adaptation Festival https://t.co/H5Ce6u65xy

07 oktober 2020

Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

Het waterschap start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit doen we om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Lees meer
16 september 2020

Natuurlijke oever zorgt voor schoner water en meer groen

AGV en de gemeente Utrecht leverden een groene oever op. Dit verbetert de waterkwaliteit. Meer planten en begroeiing maken meer recreatie mogelijk.

Lees meer