Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Aanpak zorg voor gezond water 2022-2027 vastgesteld

25 november 2022

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor gezond water. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) speelt hierbij een belangrijke rol. Dit kader verplicht ons om de kwaliteit van water te beschermen en te verbeteren. De aanpak voor de periode 2022-2027 is nu officieel vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

1140x623_drone2.jpg

Afspraken nakomen

In ons bestuursakkoord en in het Waterbeheerprogramma staat dat wij er alles aan moeten doen om te voldoen aan deze KRW-verplichting. Het nakomen van deze afspraken is niet alleen ónze verantwoordelijkheid. Ook gemeentes, provincies en het Rijk nemen maatregelen. En de landbouw en natuurbeheerorganisaties moeten hun verplichtingen ook nakomen. 

Kloppen de maatregelen nog? 

Elke 6 jaar bepalen de waterschappen opnieuw of de maatregelen en doelen voor (grote) oppervlaktewateren zoals meren, rivieren en kanalen nog kloppen. We kijken hierbij naar de chemische kwaliteit van het water. Zitten er niet teveel slechte stoffen in het water? En we kijken naar de biologische kwaliteit. Leven er genoeg planten en dieren in het water? Als dit niet het geval is, dan nemen we maatregelen om dit te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door fosfaat uit het water te halen. Een ander voorbeeld is het natuurvriendelijk onderhouden van onze watergangen.

Goedkeuring algemeen bestuur

Begin 2022 stelden we definitief vast in een maatregelenpakket wat we voor de periode 2022-2027 moeten doen. Daarna keken we naar de planning. Wanneer doen we wat precies? Dit is allemaal uitgewerkt in een aanpak Zorg voor gezond water. Deze is nu goedgekeurd door ons algemeen bestuur.  

Het maatregelenpakket 

Het totale maatregelenpakket waarin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen, bestaat uit bijna 300 maatregelen voor 41 wateren. Hiervan vallen 141 maatregelen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. De kosten voor deze 141 maatregelen bedragen 96,1 miljoen euro. De overige maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de inrichting en onderhoud van watergangen door agrariërs. Of de aanpak van riooloverstorten door gemeenten. Wilt u meer lezen over de aanpak voor de periode 2022-2027? Kijk dan hier. (U verlaat deze site)

Samen zorgen voor schoon water 

Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: ‘We zetten alles op alles om de KRW-doelen in 2027 te halen. Het vaststellen van de aanpak en de maatregelen voor de periode 2022-2027 is heel belangrijk. We willen namelijk snel starten met de uitvoering ervan. We hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar we kunnen de Europese doelen alleen halen als we samen met alle betrokkenen – van waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, provincies en agrariërs tot de landelijke overheid – de schouders eronder zetten. Zorgen voor schoon water lukt alleen samen.’