Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

13 veenweidepolders nemen klimaatslimme maatregelen

14 maart 2024

Woensdag 13 maart was de slotbijeenkomst Klimaatslim Boeren op Veen. Tijdens het symposium keken deelnemers terug op 5 jaar pionieren in veenweidepolders. Welke maatregelen om bodemdaling en CO2-uitstoot te remmen en de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren zijn succesvol?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is betrokken bij de polders:

  • Ronde Hoep 
  • Bovenkerkerpolder
  • Nieuwe Keverdijksepolder

Samen met de agrariërs van deze polders zoekt het waterschap naar klimaatslimme maatregelen. Deelnemers zeiden tijdens het symposium door te willen gaan met de aanpak vanuit het Provinciaal Programma Landelijke Gebied (PPLG). 

Hoger grondwaterstand in de zomer 

Tijdens een van de projecten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bouwden agrariërs waterinfiltratiesystemen. Dit is een systeem van buizen in de grond die in verbinding staat met een sloot. Het slootwater stroomt in de buizen als het droog is en kan er uitstromen als de grond te nat is. De veenbodem zuigt het water op als een spons, zodat het nat genoeg blijft.  

Agrariërs pionierden door de buizen van het systeem aan te sluiten op een waterton met pomp in plaats van de sloot. Zo probeerden ze de grondwaterstand hoger te houden door het grondwater te sturen met zonne-energie en windenergie. Dat lukte, want in de zomer stond het grondwater 15 tot 30 centimeter hoger. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt samen met een polder om hiervoor een pilot te starten.

Meer over bodemdaling 

Hoe nu verder? 

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel Gooi en Vecht: ‘We hebben meerdere flinke uitdagingen in het landelijk gebied. Alleen samen met alle betrokken partijen kunnen we bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en ervoor zorgen dat agrariërs hun werk goed kunnen blijven doen.’

Meer over Klimaatslim Boeren op Veen (U verlaat deze site)