Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Plantensoorten in de Oostelijke Vechtplassen gaan achteruit

28 maart 2024

Er zijn veel minder planten in de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat om kwelsoorten. Een groep planten van bijna 40 verschillende soorten, zoals rossig fonteinkruid, waterviolier en de dotterbloem.

Deze planten hebben schoon grondwater nodig om te groeien. Dit grondwater heet kwelwater en bestaat uit veel mineralen, zoals calcium en ijzer. Nieuw onderzoek (U verlaat deze site) laat zien dat deze kwelsoorten de laatste 30 jaar sneller achteruitgaan dan andere plantensoorten. 

Grondwater staat laag

De oorzaak is dat er minder plaatsen in het gebied rond de Vechtplassen zijn waar het schone grondwater naar boven komt. Het is zo dus lastiger voor de planten om dit grondwater te gebruiken.  

Dt komt door: 

  • het aanleggen van de diepe polders Horstermeer en Bethunepolder. 
  • het sterk regelen van het oppervlaktewaterpeil. 
  • meer grondwater uit de bodem halen voor drinkwater en industriewater. 
  • meer harde oppervlaktes, zoals stenen en asfalt waardoor regenwater niet in de bodem kan zakken. 

Met partners aan de slag  

Dagelijks bestuurder Jennifer Bloemberg – Issa: ‘Om de doelen van de kaderrichtlijn water (KRW) én van Natura2000 te halen moeten deze kwelsoorten weer terugkomen. Dat is ook belangrijk voor het verbeteren van het oorspronkelijke karakter van dit gebied. We weten de oorzaken van de verdroging. Nu moeten we samen met partners zoals, landbouw, gemeente, provincie, drinkwaterbedrijven aan de slag met maatregelen.’ 

kwelsoorten2.jpgDe kwelplant met gele bloemen is de Dotterbloem.

kwelsoorten3.JPGDe kwelplant op de afbeelding heet: Krabbescheer.