Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Schoon en gezond water

Schoon en gezond water is van levensbelang. Voor mens, dier en natuur. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan goede waterkwaliteit. Dit doen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Kikker schoon water.jpg

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De KRW is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. Een van de regels is dat de ecologische kwaliteit van het water nergens achteruit mag gaan. In 2027 moet de kwaliteit van 41 grotere wateren in ons gebied goed zijn.  

Hoe staan we ervoor? 

In de afgelopen 20 jaar hebben we de waterkwaliteit in een aantal van onze plassen en meren verbeterd. Het water in de Ouderkerkerplas, de Gaasperplas, de Vinkeveense plassen en de Vecht is nu schoner en aantrekkelijker. De vervuiling met voedingsstoffen is verminderd, waardoor er nu meer verschillende soorten planten en dieren kunnen leven. 

Nog niet overal schoon genoeg 

De waterkwaliteit is nog niet overal goed genoeg (U verlaat deze site). Vooral in onze kleine wateren in de polders (sloten) en in de stad zijn er nog problemen. Zo groeien er bijvoorbeeld te veel kroos en algen in het water en is er te weinig zuurstof. Hierdoor gaan er soms veel vissen dood. Wat we daaraan doen, leest u op de pagina Hoe maken we het water steeds schoner?

snoek-onder-water.jpg

Schoner water in de Ankeveense Plassen

Het nieuwe gemaal Loodijk helpt om de waterkwaliteit in de Hollands Ankeveense Plassen te verbeteren. Er zit nu teveel fosfor in het water waardoor er veel algen groeien. Deze algen maken het water troebel. Planten en dieren hebben hier last van. Het nieuwe gemaal zorgt ervoor dat er minder water met fosfaat in de plassen komt. Zo wordt het water weer helderder. 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Projecten voor waterkwaliteit

Op verschillende plekken werken wij om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Waterkwaliteitsscherm in de Geer

We hebben een waterkwaliteitsscherm in de rivier de Geer gebouwd. Met dit scherm en de pomp sturen we zoet en voedselarm water naar de Vinkeveense Plassen, de Kromme Mijdrecht en de omliggende gebieden. Voedselarm water is water waar weinig voedingsstoffen in zitten. 

Bekijk het project over het waterkwaliteitsscherm in de Geer

Verbetering waterzuivering Naardermeer

Vlakbij het Naardermeer staat een installatie dat water schoonmaakt dat vanuit de Vecht naar het Naardermeer wordt gepompt. We hebben de oude en versleten onderdelen vernieuwd, zodat de zuivering ook de komende jaren zonder problemen blijft werken.

Bekijk het project over de waterzuivering bij het Naardermeer

defosfateringsinstallatie-EricMartinPhotography8.jpg

Samen werken aan schoon water 

We moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor onze waterkwaliteit. We kunnen alleen zorgen voor schoner water met heel veel kennis van het gebied.  

De verantwoordelijkheid voor schoon water en gezonde natuur delen we met veel anderen. Dit zijn: 

  • de Europese Unie 
  • het Rijk 
  • provincies 
  • natuurbeheerders 
  • gemeenten 
  • boeren 
  • bewoners