Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

De Amerikaanse rivierkreeft in de Vechtplassen verminderen

Het is best een beetje vreemd als je hem opeens tegenkomt, in de natuur of zelfs in de stad. En eigenlijk hoort hij hier ook helemaal niet. Maar inmiddels lopen er miljoenen van rond in Nederland: de Amerikaanse rivierkreeft. De kreeft is op sommige plekken een probleem voor de natuur. Bijvoorbeeld in de Vechtplassen. Daarom moeten we het aantal kreeften daar verminderen.

De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot. Dat betekent dat hij van nature niet in Nederland voorkomt maar hier wel goed kan leven. De Amerikaanse rivierkreeft is geen makkelijke prooi voor vogels en roofvissen. Ook is er genoeg voedsel voor de kreeft. Hierdoor groeit het aantal kreeften snel.

Natuur herstellen in de Vechtplassen

Het water in de Vechtplassen is niet schoon genoeg volgens de Europese regels voor schoon water: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom nemen we daar maatregelen. We verminderen bijvoorbeeld het aantal fosfaten in het water. Hierdoor wordt het water helderder en groeien er minder algen. Zo krijgen waterplanten meer ruimte. Wanneer er te veel fosfaat in het water zit is er ook meer voedsel voor de kreeften. Daarnaast staat de kreeft het herstel van planten en dieren in de plassen in de weg, omdat ze veel waterplanten opeten. Daarom moeten we het aantal kreeften in de Vechtplassen onder controle houden. Dit doen we door zoveel mogelijk kreeften te vangen.

Kreeften vangen

We doen nu onderzoek naar hoe we het aantal kreeften in een groter gebied van de Molenpolder kunnen verminderen. Als dat lukt kunnen we dit op meer plaatsen in het Vechtplassengebied doen. Het onderzoek doen we samen met Provincie Utrecht, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en de Gemeente Amsterdam.

Met korven en fuiken proberen we de kreeften te vangen. We kunnen en hoeven ze niet allemaal te vangen. Zolang de hoeveelheid kreeften maar niet het herstel van de natuur in de weg zit. Ook onderzoeken we hoe we beter de vrouwelijke kreeften met jongen kunnen vangen. We vissen daarom vooral vlak vóór en tijdens het voortplantingsseizoen. Niet alleen kreeften zorgen voor problemen. Ook de woelende vis, zoals brasems, kunnen het herstel van de natuur in de weg zitten. Beroepsvissers helpen mee om de kreeften en de brasems te vangen.

De natuur een handje helpen

Het verminderen van het aantal kreeften zorgt er niet automatisch voor dat de natuur zich herstelt. Vaak zijn de onderwaterplanten al helemaal uitgestorven. Daarom halen we planten uit andere delen van de Vechtplassen naar het projectgebied.