Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hoe maken we het water steeds schoner?

Het waterschap zorgt op verschillende manieren voor een betere waterkwaliteit in ons gebied. We zorgen er vooral voor dat het juiste, schone water op de juiste plek komt. We zuiveren het vuile water van huishoudens. En we houden sloten en rivieren schoon door te baggeren en te maaien. We werken daarbij goed samen met andere partijen zoals boeren en gemeenten.

In Vinkeveen halen we fosfaten (voedingsstoffen) uit het water in een speciale installatie.

Het juiste water op de juiste plek

Water van minder goede kwaliteit mag niet in onze kwetsbare natuurgebieden en polders terechtkomen. Dit water heeft bijvoorbeeld teveel voedingsstoffen (mest) of is te zout. En dat is slecht voor waterplanten en waterdieren in deze gebieden.

We zorgen ervoor dat water met weinig mest of zout op de juiste plek terechtkomt. Dat doen we door goed na te denken over hoe het water in ons gebied moet stromen. Met gemalen, dammen en dijken besturen we elke dag het water. Soms zijn meer grotere maatregelen nodig, zoals bij de Gaasperplas. Daar hebben we een nieuwe brede watergang gegraven. Zo stroomt water uit de stad niet langer door de plas, maar eromheen.

Bekijk waar we werken aan schoon water

Voedingsstoffen uit het water halen

Op meerdere plekken halen we fosfaten (voedingsstoffen) uit het water vóórdat het naar natuurgebieden stroomt. Zoals de Vinkeveense plassen, de Loosdrechtse plassen, het Naardermeer en het Botshol.

Water waar we fosfaten uit hebben gehaald, stroomt naar de Vinkeveense plassen. 

Extra maatregelen

Als het nodig is nemen we extra maatregelen, zoals tijdens de droge zomer van 2018. We plaatsten toen dammen zodat water met teveel zout niet naar de Vinkeveense plassen kon stromen. En we plaatsten pompen om voldoende vers water naar het Naardermeer te brengen.

Baggeren en maaien

Voor planten en dieren is het belangrijk dat het water diep genoeg is. Ondiep water wordt te warm en heeft minder zuurstof. Het krijgt ook sneller een slechte waterkwaliteit en er sterven meer vissen door het gebrek aan zuurstof. Daarom baggeren we regelmatig. Daarbij maken we de sloot weer diep genoeg. En door slib en zand weg te scheppen maken we de waterbodem schoner.

We maaien ook de oevers van rivieren en sloten op een natuurlijke manier, zodat ze niet dichtgroeien. Sommige waterplanten groeien veel harder dan andere en zorgen ervoor dat het water niet goed kan stromen. Daarom halen we ze weg als dat nodig is. Bij het baggeren en maaien houden we rekening met de planten en dieren in het water.

Samenwerken

We kunnen ons werk niet alleen doen. Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten we samenwerken. Op verschillende plekken werken we samen met provincies, gemeenten, terreinbeheerders en boeren om de waterkwaliteit te behouden en te verbeteren.

Boeren

We werken samen met boeren aan bewustwording en educatie. Ook stimuleren we boeren een steentje bij te dragen aan schoon water en een gezonde bodem. Boeren kunnen hier een subsidie voor aanvragen.

Boeren kunnen veel doen om de waterkwaliteit te verbeteren:

 • Ze kunnen op bepaalde plekken minder mest strooien. Zo komen er minder voedingsstoffen in het water.
 • Ze kunnen natuurvriendelijke oevers aanleggen, waar waterplanten kunnen groeien en waterdieren kunnen leven.
 • Ze kunnen hun sloten duurzaam beheren .Dat betekent dat ze voorzichtig zijn met baggeren en maaien. En dat ze het gemaaide groen weghalen, zodat er niet teveel voedingsstoffen in het water terechtkomen.
 • Ze kunnen kringlooplandbouw toepassen. Hierbij heeft een stuk grond minder stoffen (zoals kunstmest) van buitenaf nodig. Zo komen er minder voedingsstoffen (mest) in het water.
 • Ze kunnen de bodem op een duurzame manier beheren. Een gezonde bodem houdt water en voedingsstoffen beter vast.

Samen met boeren kunnen we zorgen voor schoner water in onze polders.

Gemeentes

Ook met gemeentes werken we samen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk voedingsstoffen in het water komen. Denk aan:

 • Voorkomen dat riolen bij zware regen overstromen, waarbij mest in het water terechtkomt.
 • Voorkomen dat vuil water direct in oppervlaktewater wordt geloosd.
 • Voorkomen dat bladeren, hondenpoep en eten in het water terechtkomen.
 • Natuurvriendelijke oevers aanleggen, waar waterplanten kunnen groeien en waterdieren goed kunnen leven.

Op natuurvriendelijke oevers kunnen dieren, zoals deze zwaan, goed schuilen.

Wat kun je zelf doen? 

Samen zorgen we voor een leefbare stad voor mens en dier. Je kan zelf ook veel doen om de waterkwaliteit te verbeteren:

 • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in je tuin of op het balkon 
 • Haal tegels uit je tuin en plant groen zodat regenwater in de grond kan zakken 
 • Hondenpoep is schadelijk voor de waterkwaliteit, gooi hondenpoepzakjes in de prullenbak 
 • Was je auto in de wasstraat en zodat er geen zeep, olie- of rubberresten via de straatput in het water komen
 • Poep of plas niet in het water. Maak gebruik van een toilet en zwemluiers voor de allerkleinsten 
 • Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee
 • Voer geen eenden of andere dieren. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en voor de dieren

Zuiveren van vuil water

Iedere dag maken we 343 miljoen liter vuil water van huishoudens schoon. Pas daarna mag het weer de natuur in. Dit water hebben mensen gebruikt om te douchen, om af te wassen en om naar de wc te gaan. Meer weten?

Lees hoe het werkt