Geld

U betaalt waterschapsbelasting. We willen dat geld zo goed mogelijk besteden. In onze begroting en jaarstukken kunt u zien hoe we dat doen.

Hoeveel geld hebben we nodig?

In onze begroting staat hoeveel geld we nodig hebben voor genoeg en schoon water. En om u te beschermen tegen het water.

U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. We willen dat geld zo goed mogelijk besteden. Daarom houden we de kosten scherp in de gaten in onze begroting. We bepalen naar welke projecten het geld het beste kan gaan. Verder kijken we of we geld kunnen besparen door slim samen te werken. Bijvoorbeeld met gemeenten of universiteiten. Of dat er misschien meer geld nodig is om dijken te versterken.

Lange termijn en korte termijn

We hebben 2 begrotingen:

Een meerjarenbegroting

In ons Waterbeheerplan staat wat we belangrijk vinden, en wat we van 2016 tot 2021 willen bereiken. Hoeveel geld we daarvoor nodig hebben vindt u in de meerjarenbegroting 2017 - 2021 (pdf, 1 MB).

Een jaarbegroting

Als we de meerjarenbegroting hebben gemaakt, kijken we hoeveel geld we per jaar nodig hebben. Dat vindt u in de jaarbegroting:

Komt het geld op de goede plek terecht?

We willen dat uw waterschapsbelasting op de goede plek terechtkomt. Daarom controleren we regelmatig of we uw geld goed hebben besteed.

Bestuursrapportage

Ons bestuur stelt 2 keer per jaar een rapportage vast over de taken van het waterschap. Daar staat onder andere of de projecten volgens planning verlopen.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn belangrijke (jaar)stukken. Daarin kunt u zien:

  • waarmee we bezig zijn
  • of we onze doelen bereikt hebben
  • hoe we het geld besteden

U vindt de jaarstukken van het waterschap hieronder.

Meer over het jaarverslag en de jaarrekening

In het jaarverslag kunt u zien wat het waterschap in een jaar heeft gedaan. Een onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Al onze inkomsten en uitgaven staan in de jaarrekening op een rij.

In de begroting schatten we vooraf hoeveel geld we nodig hebben. In de jaarrekening staat hoeveel we echt hebben uitgegeven.

Inzien van de jaarstukken 2016

De jaarstukken voor 2016 zijn op 21 juni 2017 gepubliceerd. Tijdens kantooruren kunt u de jaarstukken ook (digitaal) bekijken. Dit kan via de informatiezuil op het kantoor van het waterschap en Waternet, aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Inspraak

Bent u het niet eens met de jaarstukken? U kunt tot en met woensdag 5 juli a.s. uw mening geven. Stuur dan een brief naar:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370,
1090 GJ Amsterdam.

Wilt u de jaarstukken op papier ontvangen? Vraag dit dan aan bij dhr. R.A.R. van Ommeren van Waternet, tel. 020 608 28 09. Dit kost € 44,70.