Hoe we uw geld besteden

U betaalt waterschapsbelasting. We willen dat geld zo goed mogelijk besteden. In onze begroting en jaarstukken ziet u hoe we dat doen.

Hoeveel geld hebben we nodig?

In onze begroting staat hoeveel geld we nodig hebben voor genoeg en schoon water. En om u te beschermen tegen het water. U betaalt hiervoor waterschapsbelasting.

We willen uw geld zo goed mogelijk besteden. Daarom houden we de kosten scherp in de gaten in onze begroting. We bepalen naar welke projecten het geld het beste kan gaan. Verder kijken we of we geld kunnen besparen door slim samen te werken. Bijvoorbeeld met gemeenten of universiteiten.

Meer over onze taken

Lange termijn en korte termijn

We hebben 2 begrotingen:

Een meerjarenbegroting

In ons waterbeheerplan staat wat we belangrijk vinden, en wat we van 2016 tot 2021 willen bereiken. Hoeveel geld we daarvoor nodig hebben vindt u in de meerjarenbegroting 2018-2022 (pdf, 1,2 MB).

Een jaarbegroting

Als we de meerjarenbegroting hebben gemaakt, schatten we hoeveel geld we per jaar nodig zullen hebben. Dat vindt u in de jaarbegroting. Voor 2019 denken we de volgende bedragen uit te geven:

  • Voldoende water - 31 miljoen euro
  • Schoon water - 90 miljoen euro
  • Bescherming tegen water - 40 miljoen euro
  • Op en om het water - 2 miljoen euro

Bekijk jaarbegroting AGV 2019 (pdf, 48 KB)

U kunt ook de volledige begroting downloaden zoals die op 29 november 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Komt het geld op de goede plek terecht?

We willen dat uw waterschapsbelasting op de goede plek terechtkomt. Daarom controleren we regelmatig of we uw geld goed hebben besteed.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn belangrijke (jaar)stukken. Daarin kunt u zien:

  • waarmee we in een bepaald jaar bezig zijn geweest
  • of we onze doelen bereikt hebben
  • hoe we het geld hebben besteed

In het jaarverslag staat dus wat het waterschap in een jaar heeft gedaan. Een onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Al onze inkomsten en uitgaven staan in de jaarrekening op een rij.