Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Gerda Kool

Gerda Kool

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter Ongebouwd Ongebouwd

Boeren beheren het grootste deel van ons gebied. Naast het produceren van ons voedsel, verzorgen zij ons landschap. Ik zit bij het waterschap om op te komen voor de belangen van deze boeren. Ik ben dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat ik van hen krijg.

Water is onmisbaar voor al het leven op aarde.

Genoeg water

Er zijn een paar thema's die me aan het hart gaan. Ten eerste een goed watersysteem, waarin er overal voldoende water is. Water dat ook nog de juiste kwaliteit heeft. En ik vind de kwaliteit van de bodem belangrijk. Er moet voldoende grondwater zijn om daling van de bodem te verminderen.

Mooie dijken en polders

De mooiste plekken in het gebied van het waterschap vind ik de dijken langs de Winkel, Angstel, Gein, en Amstel. Maar ook de polders Ronde Hoep, Waarassacker en de Noorder polder Botshol. Samen vormen die de Amstelscheg, de groene punt die vanuit het zuiden zorgt voor een stuk groen vlak bij de Amstel.

Nevenfuncties

Onbetaald

  • Thema houder ruimtelijke ordening Utrecht west, LTO noord, Zwolle
  • DB lid van gebiedscommissie Utrecht-west voor LTO, gebiedscommissie Utrecht-west, Utrecht