Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Marjolein Quené

Marjolein Quené

Marjolein Quené

Lid algemeen bestuur - Groep Quené

Water is de sleutel tot onze leefomgeving, veiligheid en gezondheid. Water bepaalt hoe we ons landschap en onze ruimte gebruiken. Door het water krijgen we ook dichtbij en direct te maken met de klimaatverandering. Ik maak me zorgen over alles wat de functies van water bedreigt: verdroging, vervuiling, versnippering in kleine stukjes, verzilting door te veel zout en vermesting door te veel mest.

Het gaat slecht met de natuur en het aantal plant- en diersoorten. Dit gaat zo hard dat we moeten vrezen dat het onomkeerbaar is. En ik weet dat het anders kan: enkele tientallen jaren geleden is de waterkwaliteit in Nederland erg verbeterd.

Wij mensen kunnen het best zo organiseren dat we natuur, bodem en grondstoffen niet uitputten en vervuilen.

Ik zet me graag in voor het publiek belang, openbaar bestuur en een democratische samenleving. Water is zo belangrijk dat we het niet kunnen overlaten aan ambtenaren of technische specialisten. Er zijn altijd keuzes nodig en daarover moeten we op een democratische manier besluiten.

Het is een eer om gekozen te zijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid naar alle kiezers.

Water dichtbij

Er zijn heel veel mooie natuurgebieden binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Parels waar we zuinig op moeten zijn. Soms is het water zichtbaar, soms niet.

Amsterdam of Muiden zijn mooie plaatsen waar het water altijd dichtbij is. Maar het meest houd ik van het soort landschap waarin ik ben opgegroeid: weilanden met slootjes, koeien en weidevogels. In het Noorderpark kom ik graag.

Langs de waterkant

Puur geluk is voor mij om moe van het wandelen langs een waterkant in de zon te liggen. Het is fijn om dan de insecten te horen zoemen en rietzangers te horen zingen.

Ik gun iedereen zijn eigen beleving van water. Zolang het anderen maar niet stoort, duurzaam is en de natuur niet aantast. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Nevenfuncties

Betaald

  • Zzp'er, onderzoeker en auteur, Hilversum
  • Lid rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst
  • Lid Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds