Lid van het Algemeen Bestuur - CDA

Wim Zwanenburg

Wim Zwanenburg zit als fractieleider van de CDA in het Algemeen Bestuur.

Wim Zwanenburg Lid van het Algemeen Bestuur - CDA
Functie Stroeve Stemberger Vermogensbeheer, Weesp, beleggingsstrateeg/ analist
Nevenfunctie (onbetaald) CDA (landelijk), Den Haag, lid Financiële Commissie / QQ-lid (adviserend lid, vanuit waterschapsfractie) van het bestuur van het CDA Noord-Holland / voorzitter van de CDA Financiële Commissie / lid redactie blad Bestuursforum, CDA-bestuurdersvereniging / bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer