Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hoe werkt ons bestuur?

Bekijk wie er namens u in het bestuur zitten van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Lees meer

Welke rollen zijn er in het bestuur? Welke taken hebben ze? En hoe worden ze gekozen?

Lees meer

U kunt onze vergaderingen bezoeken om mee te praten. Bent u bestuurslid? Hier vindt u praktische informatie over de vergaderingen.

Lees meer

Verandert er iets in uw omgeving? Over veel plannen voor onze dijken en ons water kunt u meebeslissen. Dat noemen we inspraak.

Lees meer

De rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur bij het nemen van besluiten.

Lees meer

Uw bezwaar komt terecht bij de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie geeft advies aan het waterschap over bezwaren.

Lees meer