Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hoe werkt ons bestuur?

Onze bestuurders bepalen wat er met het water in uw buurt gebeurt. Ze komen op voor de belangen van bewoners, maar ook voor boeren, natuur en bedrijven. Maar hoe zit het bestuur eigenlijk in elkaar? Welke taken hebben ze? En hoe worden ze gekozen?

bestuur-2023.jpg

Verkiezingen

Eens in de 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen. We kiezen dan de nieuwe leden van het algemeen bestuur voor 4 jaar. Door te kiezen hebt u invloed op hoe wij met het water in uw buurt omgaan. De bestuursleden maken na de verkiezingen afspraken met elkaar over wat ze de komende 4 jaar willen bereiken. Deze afspraken werken ze uit in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord Waterkracht (2023-2027) is de handleiding van het bestuur.

De laatste verkiezingen waren op 15 maart 2023. 

De rollen in het bestuur

Wat doet de dijkgraaf? Waar is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor? Hoe vaak komt het algemeen bestuur bij elkaar? Lees alles over de rollen in het bestuur.

Dijkgraaf en secretaris-directeur

Dijkgraaf

De dijkgraaf is het gezicht van het waterschap. Zoals de burgemeester het gezicht is van een gemeente. De koning benoemt de dijkgraaf voor 6 jaar. De dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur. Zij is geen lid van het algemeen bestuur. En heeft hierdoor ook geen stemrecht.

 • Zij is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.
 • Zij ondertekent namens het waterschap officiële stukken.

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur is de vaste adviseur van de bestuursleden.

 • Zij is bij alle vergaderingen.
 • Zij helpt bij het nemen van besluiten.
 • Zij ondertekent alle besluiten en stukken (samen met de dijkgraaf).

Het dagelijks bestuur

 • Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, samen met de dijkgraaf.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door het algemeen bestuur. Op de persoonlijke pagina's van de dagelijks bestuurders ziet u welke onderwerpen ze in hun portefeuille hebben. Zo ziet u welke onderwerpen zij belangrijk vinden en wat hun plannen voor de toekomst zijn.

Het algemeen bestuur

De 30 leden van het algemeen bestuur (AB) komen iedere 2 weken bij elkaar. Dan nemen ze besluiten, en bereiden ze besluiten voor.

 • Ze bepalen hoe hoog de waterschapsbelasting is.
 • Ze bepalen hoe we het geld gaan verdelen over de verschillende projecten.
 • Ze letten op alle verschillende belangen.
 • Ze houden het overzicht over langere tijd, en stellen daar regels voor op.
 • Ze controleren het dagelijks bestuur.

Jeugdbestuurder

De jeugdbestuurder is het gezicht van het waterschap voor jongeren. Zijn doel is om het werk van het waterschap bekender te maken bij jongeren. Maar ook om jongeren te interesseren in een baan bij het waterschap. Hij doet dit maximaal 2 jaar. Ieder waterschap heeft een jeugdbestuurder. De jeugdbestuurders van de waterschappen komen 4 keer per jaar samen.

Onze jeugdbestuurder Iliad is aanwezig als ambassadeur bij bijeenkomsten en evenementen, zoals de Battle of the Beach, WeMakeTheCity, Amsterdam City Swim en het Amsterdam Light Festival. Ook heeft hij een podcast gemaakt samen met het Scheepvaartmuseum. Onze jeugdbestuurder focust zich dit jaar op de waterschapsverkiezingen.

Leer ons bestuur kennen