1824: Noord-Hollands Kanaal

In 1824 wordt het Noord-Hollands Kanaal gegraven. Ruim 50 jaar later, in 1876, wordt het Noordzeekanaal aangelegd. Ook de Oranjesluizen worden dan aangelegd. Tot die tijd zorgen zeesluizen voor de verversing van het water.

De sluizen maken gebruik van eb en vloed voor het doorspoelen. De Oranjesluizen sluiten het IJ af van de Zuiderzee. Daardoor hebben eb en vloed geen invloed meer. Doorspoelen kan dus ook niet meer.

Lees meer over de geschiedenis van gemaal Zeeburg