1893: Bouw van Damsluis de Kwakel

In 1893 bouwen de bewoners in de dijk – het oude pad – Damsluis De Kwakel. De sluis komt te liggen tussen de 2 polders.


De damsluis staat op de kaart, net na het droogmalen van de polders, 1898. Ga naar het historisch archief voor meer informatie.

Lees meer over de geschiedenis van de Damsluis De Kwakel