1880: Droogmakerij Bethunepolder

Een droogmakerij is een plas water die leeg is gepompt door gemalen. Wat overblijft is een laag stuk land, dat mensen met molens of gemalen droog houden. In 1856 wordt een ringdijk aangelegd om de Tienhovensche Plas en een deel van de Maarseveensche polder. Er wordt ook een kanaal naar de Vecht gegraven. Zo kan men dit gebied droogmaken. Dat blijkt niet makkelijk. Uit de zanderige bodem komt namelijk grondwater omhoog. Dit soort water noemen we kwelwater. Daardoor loopt de plas steeds weer vol. Uiteindelijk lukt het in 1882. De polder krijgt dan de naam Bethunepolder. Maar de Bethunepolder blijft problemen met het kwelwater houden.


De Bethunepolder nu

Nu maken we drinkwater van het kwelwater dat in de Bethunepolder omhoog komt. Het water wordt naar de Loenderveense Plas gebracht en daar verder gezuiverd. Daarover leest u meer op de website van Waternet.