19e eeuw: verval

Nessersluis raakt in verval. Het is afhankelijk van de activiteiten in het watergebied, en die worden steeds minder.

In de 18e en 19e eeuw heeft Nessersluis nog meerdere herbergen. Ook is het een belangrijke plek voor de visserij. Er worden zelfs zeilwedstrijden gehouden.

Tot 1850 steken mensen nog veel turf in de omgeving van de Nessersluis. Er komen plannen voor het droog maken van de veenplassen.


De Nessersluis rond 1840, met de vervening ten oosten van de sluis

Lees meer over de geschiedenis van de Nessersluis