1648: De Gouden Eeuw

Er wordt vrede gesloten met Spanje en verder gewerkt aan de linie. De Republiek zit dan in de Gouden Eeuw en is erg rijk. Andere landen kijken begerig naar de rijkdommen van de Hollandse steden.