Waterlinies

Water wordt al eeuwen ingezet om mensen tegen te houden. Denk maar aan de grachten rondom een slot. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd in Nederland water ook gebruikt als verdediging. Brede stroken land werden onder water gezet om de vijanden tegen te houden. Het was erg moeilijk om door het water heen te komen. Vooral met zware spullen zoals kanonnen. De waterlinies in Nederland zijn uniek in de wereld.