Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Werken aan schoon en gezond water

Special waterkwaliteit

Werken aan schoon en gezond water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor mensen, dieren en planten.

Wat is een goede waterkwaliteit?

Water met een goede waterkwaliteit is:

  • water waarin planten en dieren goed kunnen leven. Dit noemen we de ecologische waterkwaliteit;
  • water waar geen vervuilende stoffen in zitten en dat we kunnen gebruiken voor de productie van drinkwater. Dit noemen we de chemische waterkwaliteit.

Hoe zorgen we voor schoon water?

Het water in het gebied van ons waterschap heeft niet overal dezelfde waterkwaliteit. Het water in de rivieren is bijvoorbeeld voedselrijker dan het water in de plassen. We zorgen op verschillende manieren voor een betere waterkwaliteit:

  • We zorgen er vooral voor dat het juiste, schone water op de juiste plek komt.
  • We zuiveren het vuile water van huishoudens.
  • We houden sloten en rivieren schoon door te baggeren en te maaien.

Schoon water is een Europese afspraak

In 2027 moet de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater goed zijn. Hiervoor zijn Europese regels opgesteld. Deze staan in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel is om in heel Europa de waterkwaliteit goed te krijgen. En de ecologische kwaliteit mag nergens minder worden.

Onze wateren zijn nog niet schoon genoeg

In de afgelopen 20 jaar hebben we de waterkwaliteit in een aantal van onze plassen en meren verbeterd:

  • Het water in de Ouderkerkerplas, de Gaasperplas, de Vinkeveense plassen en de Vecht is nu schoner.
  • De vervuiling met voedingsstoffen (mest) is verminderd waardoor er nu meer verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.

Iedereen moet aan schoon water meewerken

Ondanks de verbeteringen zijn de wateren in Nederland nog niet schoon genoeg. Om dit te bereiken moet iedereen in Nederland hieraan meewerken. Dus niet alleen de waterschappen maar ook de andere overheden, bedrijven, organisaties en burgers. Dit najaar besluit ons waterschapsbestuur over maatregelen die we moeten nemen binnen het gebied van ons waterschap.

Regels schoon zwemwater

Ook voor schoon zwemwater bestaan Europese regels. Deze zijn een aanvulling op de KRW. Het gaat om regels over poepbacteriën en blauwalgen die ervoor moeten zorgen dat officiële zwemplekken veilig blijven en beschermd worden. Zodat mensen er zonder gevaar voor hun gezondheid kunnen zwemmen.

Zwemwater sterk verbeterd in Amsterdam

De kwaliteit van het Amsterdamse water is zo goed, dat het op de meeste dagen van dezelfde kwaliteit is als het water op officiële zwemplekken. Dit heeft 2 belangrijke oorzaken:

  • In 2006 werd de rioolwaterzuivering van de Amstel naar het Westelijk Havengebied verplaatst. Hierdoor stroomt het water afkomstig van de zuivering niet meer via de Amstel de grachten in, maar wordt het polderwater.
  • In 2018 werden de laatste woonboten op het riool aangesloten. Vanaf dat moment zijn de grachten schoner dan ooit. Toch zijn er uitzonderingen, zoals op dagen dat het erg hard geregend heeft. Dan kan het riool overlopen en raakt het buitenwater vervuild. In 2018 kon om deze reden de Amsterdam City Swim niet doorgaan.

Onderwaterleven blijft achter

De ecologische waterkwaliteit blijft achter. Dat komt omdat waterplanten, insecten en vissen geen ruimte krijgen. Dit komt vooral door de drukte op de grachten, met name door bootverkeer. Boten mixen de bodem omhoog zodat het water troebel wordt, daar komt geen licht en dus minder leven in. Op plekken buiten het centrum, waar minder gevaren wordt, is deze biodiversiteit soms wel te vinden, bijvoorbeeld bij de Ringvaart in de Watergraafsmeer. Hier is een mooie onderwateropname (U verlaat deze site) van gemaakt.