Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Onderzoek communicatie met agrariërs

Afgelopen winter onderzochten we hoe agrariërs denken over de communicatie met Waterschap Amstel Gooi en Vecht. En wat zij hierin missen. Maar liefst 70 agrariërs hebben meegedaan aan het onderzoek.  

De belangrijkste resultaten:

  • Het is voor agrariërs lastig om bij het waterschap de juiste persoon en de juiste informatie te krijgen. Ze voelen zich soms van het kastje naar de muur gestuurd.  
  • Er is het liefst persoonlijk contact. 
  • Veel agrariërs zijn bezig met de thema’s waterafvoer, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Ze zijn minder bezig met de thema's bodemdaling en biodiversiteit.
  • Ongeveer 90% van de agrariërs wil graag dat het waterschap hen 1 of 2 keer per jaar informeert. Over subsidiemogelijkheden en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) willen ze het liefst informatie ontvangen. Daarna over waterkwaliteit, nieuw schouwbeleid en bestrijding uitheemse soorten.
  • Ruim 80% van de agrariërs ziet een webpagina met informatie voor agrariërs wel zitten. Van de groep die hier zeker gebruik van gaat maken, is 71% tussen de 30-50 jaar.
  • Ruim 30% van de agrariërs vindt een speciale app nuttig zodat ze meldingen via de telefoon kunnen doen. Een groot deel van deze groep zou graag informatie over het eigen perceel in willen zien. 

 Hoe nu verder? 

De resultaten van het onderzoek geven ons een goed beeld over hoe we de communicatie met agrariërs kunnen verbeteren. Daar zijn we mee aan de slag gegaan:

  • Op agv.nl/boeren staat nu informatie speciaal voor agrariërs. Informatie over actuele peilbesluiten staat daar ook.
  • We kijken nu of we 2 keer per jaar een nieuwsoverzicht van belangrijke ontwikkelingen kunnen maken. Die willen we per e-mail opsturen naar agrariërs die op de hoogte willen blijven. 
  • We werken eraan om binnenkomende vragen sneller bij de juiste persoon te krijgen en ook sneller te beantwoorden.

Vragen? 

Hebt u vragen over het onderzoek of wat we met de resultaten gaan doen? Stuur ons een bericht.