Betalingsregeling waterschapsbelasting

Kunt u uw aanslag waterschapsbelasting niet in 1 keer betalen? Dan hebt u verschillende mogelijkheden.

  1. Kies voor betalen in termijnen (U verlaat deze site). U kunt het bedrag dan in 2 tot maximaal 8 delen betalen met een automatische incasso. U regelt dit via Mijn Waternet. Hiervoor logt u in met uw DigiD.
  2. Misschien hebt u recht op kwijtschelding (U verlaat deze site). Dan hoeft u uw aanslag helemaal of voor een deel niet te betalen.
  3. Hebt u kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen? Of wilt u niet betalen in termijnen met een automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling (U verlaat deze site) aan. U maakt dan zelf het bedrag over in maximaal 6 delen.