Project

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Wordt aan gewerkt

In het watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit in de Hollands Ankeveense polder, de Stichts Ankeveense polder en de Spiegel- en Blijkpolder.

Kerngegevens
Gebied Spiegel- en Blijkpolder, Hollands Ankeveense polder, Stichts Ankeveense polder. 
Provincie Noord-Holland.
Gemeente Wijdemeren.
Oppervlakte 1331 hectare
Status planfase
Laatste update november 2018

Wat hebben we gedaan?

Minimaal eens in de 20 jaar onderzoeken we de situatie in de polders. We kijken dan naar de hoogte, de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Ook kijken we naar de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie. Om de situatie te verbeteren maken we een watergebiedsplan met maatregelen. Zoals het aanpassen van sloten of het plaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. Met deze maatregelen is de watersituatie de komende jaren in orde.

Wat is het resultaat?

Op 15 november 2018 hebben we het definitieve watergebiedsplan vastgesteld. Daarbij stelden we ook de peilbesluiten en de nodige waterinrichtingsmaatregelen vast.  In 2019 starten we met de werkzaamheden.

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend en bent u het niet eens met de aanpassing in het plan?  Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het watergebiedsplan en de peilbesluiten beroep instellen. U kunt dit doen door een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam in te dienen.
U vindt alle documenten op www.overheid.nl

Meer informatie

Waternet bereidt het watergebiedsplan voor en voert het uit. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Waternet of neem contact op met de klantenservice via 0900 93 94 (geen extra belkosten).


 

Een verkenning van het gebied

In dit filmpje laten we het gebied bij Ankeveen en de Spiegelplas zien. In het landschap kunt u de petgaten zien waar vroeger turf gewonnen is. Ook ziet u hoe het landschap er onder water uitziet. We geven uitleg over de waterkwaliteit en de planten en dieren die er leven.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

 

Updates