Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Aanvragen subsidie

Er zijn verschillende manieren om uw buurt of wijk meer klimaatadaptief te maken. Samen met uw buren en andere partijen kunt u veel bereiken. Met de subsidie voor samenwerkingsinitiatieven willen we deze projecten ondersteunen. Lees op deze pagina hoe u een subsidie kunt krijgen.

Selma 2.jpg

Beschikbaar budget

In 2024 is er 250.000 euro subsidie beschikbaar. Is het bedrag op? Dan geven we geen subsidies meer.

Beschikbaar: 70.000 euro (vanaf 21 mei 2024)

Subsidie aanvragen

Voor welke initiatieven kunt u subsidie aanvragen?

Alleen initiatieven die geen winst maken kunnen subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen. Voorbeelden van deze samenwerkingen zijn:

 • Een school die samen met leerlingen en ouders een groenblauw schoolplein aanlegt.
 • Een buurtvereniging die samen met de gemeente een wadi aanlegt.
 • Een woningbouwcorporatie, de gemeente en huurders die samen zorgen voor minder tegels en meer groen in de gezamenlijke tuin.
 • Een vve die met haar leden groene daken aanlegt en deze ter demonstratie beschikbaar stelt voor andere buurtbewoners.
 • Minimaal 3 huishoudens die samen een regenwaterschutting aanleggen en andere buurtbewoners daarover informeren.
 • Een winkeliersvereniging die regenpijpen loskoppelt en groene daken aanlegt.

Voorwaarden subsidie

Vraagt u subsidie aan? Dan zijn er een aantal voorwaarden, waaronder:

 • U krijgt alleen subsidie als er nog subsidie over is. Voor 2024 is er 250.000 euro beschikbaar voor samenwerkingsinitiatieven.
 • De maatregel is in een buurt of een wijk. Minimaal 3 huishoudens doen mee. Of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of vve.
 • Het initiatief zorgt voor meer kennis en bewustwording over water en klimaatverandering. Er worden actief communicatie-activiteiten georganiseerd.
 • Het idee of resultaat moet een voorbeeld zijn voor anderen en moet kunnen worden overgenomen door anderen.
 • Het project draagt bij aan het vasthouden van water, het opslaan van water en het in de bodem brengen van water.
 • Het project is kosteneffectief.
 • Het project levert geen problemen op voor andere overheden.
 • U vraagt de subsidie 8 weken voordat het project start aan. Dus vóór het uitvoeren van de klimaatadaptieve maatregelen.
 • U kunt maximaal 50% van de kosten aan subsidie krijgen. De subsidie is minimaal 1.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvrager en activiteit.
 • U werkt mee aan communicatie-uitingen van het waterschap.

Welke documenten moet u meesturen?

 • Compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Begroting of offerte
 • Een dekkingsplan waarin duidelijk wordt hoe je alle kosten voor het project gaat betalen
 • Foto’s op locatie
 • (Ontwerp)schetsen
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van alle deelnemers
 • Uittreksel van de Kamer voor Koophandel waaruit blijkt dat de persoon die de aanvraag ondertekent daartoe bevoegd is (indien van toepassing). Dit is niet nodig bij samenwerkingen met minimaal 3 huishoudens.
 • De oprichtingsakte en/of de statuten waaruit blijkt dat het een om instelling gaat die geen winst maakt (indien de aanvrager een rechtspersoon is). Dit is niet nodig bij samenwerkingen met minimaal 3 huishoudens.

We behandelen een aanvraag alleen als we alle documenten hebben ontvangen.