Aanvragen subsidie

Er zijn verschillende manieren om uw buurt of wijk meer klimaatadaptief te maken. Samen met uw buren en andere partijen kunt u veel bereiken. Met de subsidie voor samenwerkingsinitiatieven willen we deze projecten ondersteunen. Lees op deze pagina hoe u een subsidie kunt krijgen.

Selma 2.jpg

Beschikbaar budget

In 2024 is er 250.000 euro subsidie beschikbaar. Is het bedrag op? Dan geven we geen subsidies meer.

Beschikbaar: 170.000 euro (vanaf 19 februari 2024)

Subsidie aanvragen

Voor welke initiatieven kunt u subsidie aanvragen?

Alleen initiatieven die geen winst maken kunnen subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen. Voorbeelden van deze samenwerkingen zijn:

 • Een school die samen met leerlingen en ouders een groenblauw schoolplein aanlegt.
 • Een buurtvereniging die samen met de gemeente een wadi aanlegt.
 • Een woningbouwcorporatie, de gemeente en huurders die samen zorgen voor minder tegels en meer groen in de gezamenlijke tuin.
 • Een vve die met haar leden groene daken aanlegt en deze ter demonstratie beschikbaar stelt voor andere buurtbewoners.
 • Minimaal 3 huishoudens die samen een regenwaterschutting aanleggen en andere buurtbewoners daarover informeren.
 • Een winkeliersvereniging die regenpijpen loskoppelt en groene daken aanlegt.

Voorwaarden subsidie

Vraagt u subsidie aan? Dan zijn er een aantal voorwaarden, waaronder:

 • U krijgt alleen subsidie als er nog subsidie over is. Voor 2024 is er 250.000 euro beschikbaar voor samenwerkingsinitiatieven.
 • De maatregel is in een buurt of een wijk. Minimaal 3 huishoudens doen mee. Of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of vve.
 • Het initiatief zorgt voor meer kennis en bewustwording over water en klimaatverandering. Er worden actief communicatie-activiteiten georganiseerd.
 • Het idee of resultaat moet een voorbeeld zijn voor anderen en moet kunnen worden overgenomen door anderen.
 • Het project draagt bij aan het vasthouden van water, het opslaan van water en het in de bodem brengen van water.
 • Het project is kosteneffectief.
 • Het project levert geen problemen op voor andere overheden.
 • U vraagt de subsidie 8 weken voordat het project start aan. Dus vóór het uitvoeren van de klimaatadaptieve maatregelen.
 • U kunt maximaal 50% van de kosten aan subsidie krijgen. De subsidie is minimaal 1.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvrager en activiteit.
 • U werkt mee aan communicatie-uitingen van het waterschap.

Welke documenten moet u meesturen?

 • Compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Begroting of offerte
 • Een dekkingsplan waarin duidelijk wordt hoe je alle kosten voor het project gaat betalen
 • Foto’s op locatie
 • (Ontwerp)schetsen
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van alle deelnemers
 • Uittreksel van de Kamer voor Koophandel waaruit blijkt dat de persoon die de aanvraag ondertekent daartoe bevoegd is (indien van toepassing). Dit is niet nodig bij samenwerkingen met minimaal 3 huishoudens.
 • De oprichtingsakte en/of de statuten waaruit blijkt dat het een om instelling gaat die geen winst maakt (indien de aanvrager een rechtspersoon is). Dit is niet nodig bij samenwerkingen met minimaal 3 huishoudens.

We behandelen een aanvraag alleen als we alle documenten hebben ontvangen.