08 juli 2021

Waterschapsbestuur kijkt terug op eerste helft bestuursperiode

In 2019 werd het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 gepresenteerd. Het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht is halverwege haar bestuursperiode. Daarom kijkt het bestuur nu terug op de afgelopen 2 jaar. Hoe ver zijn we met onze plannen?

Bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht
Deze foto is genomen in 2019, vóór corona uitbrak. Het algemeen bestuur vergadert digitaal. 

Het bestuur over Waterbetrokken

Na de waterschapsverkiezingen van 2019 is er een bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit de fracties van VVD, PvdA, WaterNatuurlijk en Ongebouwd. Een fractie is een groep leden van de politieke partij. De dagelijks bestuurders Peter Smit, Bea de Buisonjé, Sander Mager en Arjan van Rijn kijken samen terug. Wat is er bereikt uit het bestuursakkoord? En welke plannen moeten we de komende twee jaar nog oppakken? Bekijk de video hieronder. 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Alle fracties aan het woord

Het is de eerste keer dat alle fractievoorzitters zijn betrokken bij de midterm review. Sommige gesprekken gingen over eigen politieke resultaten. In andere gesprekken keken we vooruit. Welke stappen zijn nodig om over 100 jaar nog steeds een sterk watersysteem te hebben? Een van de bestuurders zei: “De realiteit is dat we best wel geleefd zijn.” De afgelopen twee jaar had het waterschap te maken met grote (maatschappelijke) uitdagingen. Zoals de crisis bij AEB en de uitbraak van het coronavirus. Met deze gebeurtenissen hielden we natuurlijk geen rekening toen we het bestuursakkoord maakten. Deze onverwachte gebeurtenissen hadden veel invloed op de organisatie. Hierdoor konden we niet alle plannen uit het bestuursakkoord volgens planning uitvoeren. 

Lees hier de Mid Term Review Waterbetrokken 2019-2023 (pdf, 2,16 MB)