Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hoe bepalen we het waterpeil?

Het waterschap zorgt voor de juiste hoeveelheid water voor natuur, landbouw en scheepvaart. Zodat het water niet te hoog, maar ook niet te laag staat.

Wie gaat over het waterpeil?

Het waterschap beslist over het waterpeil. Dit doen we in overleg met:

Hoe bepalen we het waterpeil?

Per gebied kijken we hoe hoog het water hoort te staan in sloten en kanalen. Voor een natuurgebied is bijvoorbeeld een ander waterpeil nodig dan voor landbouw.

Ons gebied is opgedeeld in kleinere gebieden. Deze zijn elk ongeveer 50 voetbalvelden groot. Per gebied stellen we de ideale waterhoogte vast. Dit doen we met een peilbesluit.

De voorwaarden voor het waterpeil staan in de Nota Peilbeheer. Zo is voor alle partijen duidelijk hoe we een peilbesluit nemen. In overleg met anderen.

Waterpeil in Amsterdam

Voor Amsterdam hebben we in 2009 de juiste waterstand vastgesteld. Bekijk hiervoor de peilbesluiten Amsterdam (pdf, 162 kB)

Vastgelegde waterpeilen

Zie ook de ArcGIS-map Kaartlagen behorend bij de regelgeving van het waterschap (U verlaat deze site). Op deze kaart vind je onder de knop 'Vastgestelde Waterpeilen' de in peilbesluiten vastgestelde waterpeilen.